Στην κυριότητα της ΜΑΣΟΥΤΗΣ θα περάσει τελικά το συνολικό πακέτο μετοχών της ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των δύο κυρίων μετόχων της ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ, δηλαδή της ΜΑΣΟΥΤΗΣ που ελέγχει το 79,6% της ΑΛΦΑ-ΔΕΛΤΑ και της ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ που ελέγχει το υπόλοιπο, οι δύο εταιρείες αποφάσισαν την εκκίνηση των νόμιμων διαδικασιών για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ από τη ΜΑΣΟΥΤΗΣ.

Στην κυριότητα της ΜΑΣΟΥΤΗΣ θα περάσει τελικά το συνολικό πακέτο μετοχών της ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των δύο κυρίων μετόχων της ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ, δηλαδή της ΜΑΣΟΥΤΗΣ που ελέγχει το 79,6% της ΑΛΦΑ-ΔΕΛΤΑ και της ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ που ελέγχει το υπόλοιπο, οι δύο εταιρείες αποφάσισαν την εκκίνηση των νόμιμων διαδικασιών για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ από τη ΜΑΣΟΥΤΗΣ.