Η Δ. Μασούτης συστήνει μια ενισχυμένη Διεύθυνση Ψηφιακού Μετασχηματισμού, η οποία αναλαμβάνει να μεγιστοποιήσει συνδυαστικά τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και του μάρκετινγκ. Τη διεύθυνσή της ανέλαβε ο κ. Σάββας Τορτοπίδης, διευθυντής πληροφορικής της εταιρείας, ο οποίος θα έχει πρόσθετο ρόλο στην οργάνωση και την ψηφιοποίηση του μάρκετινγκ. Η νέα οργανωτική δομή επιτυγχάνει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας και τη βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας των πελατών της, μέσω ενός data driven περιβάλλοντος, που ενισχύει την παραδοσιακή σχέση αλληλεπίδρασης εταιρείας-πελάτη, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.
Εξάλλου, η Δ. Μασούτης ανακοίνωσε την πιστοποίησή της κατά Great Place to Work (Certified by Great Place to Work) μετά από μεθοδική και διεξοδική αξιολόγηση, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Great Place to Work Hellas. Η εν λόγω πιστοποίηση βασίζεται κατά κύριο λόγο στην άμεση, ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση, την οποία πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι της εταιρείας αναφορικά με την εμπειρία τους από το εργασιακό τους περιβάλλον.