Διαθέτοντας ένα δίκτυο 169 καταστημάτων δικαιόχρησης, με την επωνυμία Carrefour Express, η Μαρινόπουλος καλεί τους ενδιαφερόμενους να «διεκδικήσουν» τη χρήση και την εκμετάλλευσή τους για λογαριασμό τους –υπό το ισχύον εμπορικό σήμα– με τον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό και τη υποστήριξή της.

Στις οικονομικές υποχρεώσεις του εκάστοτε franchisee περιλαμβάνονται μόνο η κάλυψη των παραγγελιών και των παγίων εξόδων του, με την προϋπόθεση, ωστόσο, της διατήρησης των θέσεων εργασίας του καταστήματος. Για την ένταξη στο δίκτυο, το προς επένδυση κεφάλαιο και τα δικαιώματα εισόδου είναι μηδενικά –σημειώνεται ότι οι επενδυτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία ενός Carrefour Express, έκτασης 250-500τμ, κυμαίνονται μεταξύ 300 και 500 χιλ. ευρώ. Η σύμβαση συνεργασίας θα έχει μέγιστη διάρκεια τα 7 έτη, με δικαίωμα ανανέωσης στη λήξη της, ενώ ο συνεργάτης της εταιρείας, με τη σύμφωνη γνώμη αμφοτέρων των αντισυμβαλλόμενων, μπορεί να αποκτήσει δικαίωμα λειτουργίας και δεύτερου καταστήματος.

Η Μαρινόπουλος δεσμεύεται να παρέχει στους franchisees ενίσχυση και επιμόρφωση, σε ό,τι αφορά την οργάνωση του καταστήματος και την τεχνογνωσία επί θεμάτων εμπορικής πολιτικής. Στόχος της Μαρινόπουλος είναι η σύναψη κάθε χρόνο 20-25 νέων συμβάσεων δικαιόχρησης αυτού του τύπου. Παράλληλα, δεν εγκαταλείπει την επέκταση του δικτύου franchise, που από κοινού με τα σήματα Carrefour Μαρινόπουλος, Smile και ΟΚ Anytime Market αριθμεί τις 300 εμπορικές μονάδες, σχεδιάζοντας φέτος την ενίσχυσή του κατά 20 καταστήματα.