Νέα σελίδα γυρίζει το δίκτυο σούπερ μάρκετ Κρόνος στην περιοχή της Πάτρας, έχοντας πλέον τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο της Μαρινόπουλος AE. Το αχαϊκό δίκτυο διεκδικεί μεγαλύτερα μερίδια αγοράς στην τοπική οικονομία, υπό τον πλήρη συντονισμό και με τη συνεργασία της μητρικής εταιρείας, η οποία επίσης διαθέτει ισχυρή παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.

Σύμφωνα με πηγές του σελφ σέρβις, η Μαρινόπουλος και οι μέτοχοι της Κρόνος προς τα τέλη του Απριλίου, μετά την έγκριση της εξαγοράς από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, υπέγραψαν τη συμφωνία μεταβίβασης των μετοχών της δεύτερης στην πρώτη. Η συμφωνία προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι στο διοικητικό συμβούλιο της Κρόνος θα μετέχει και ο κ. Φοίβος Καρακίτσος, ο οποίος μέχρι την πώληση της εταιρείας είχε το γενικό πρόσταγμα σε αυτήν εκ μέρους της οικογένειας των ιδρυτών της. Όπως φαίνεται, η Μαρινόπουλος με την επιλογή της αυτή θέλησε να ωθήσει, μέσα από μια ομαλή διαδικασία, τη μετάβαση του αχαϊκού δικτύου στη νέα του εποχή, εξασφαλίζοντας κάθε δυνατή υποστήριξη για τη συνέχιση της δυναμικής του παρουσίας της στην τοπική αγορά, αλλά και να υπογραμμίσει, σύμφωνα με κύκλους της αγοράστριας εταιρείας, «την εμπιστοσύνη της Μαρινόπουλος στους ιδιοκτήτες των ελληνικών εταιρειών…».

Η Μαρινόπουλος ΑΕ αποφάσισε να μην απορροφήσει την Κρόνος, αλλά να τη διατηρήσει ως ξεχωριστό νομικό σχήμα, το οποίο θα ελέγχεται πλήρως από την ίδια και θα έχει τη συνδρομή και την υποστήριξη της οικογένειας που ίδρυσε την εξαγορασθείσα και που πιστώνεται την έως τώρα επιτυχή πορεία της στην αχαϊκή αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, εξάλλου, η αλυσίδα διατηρεί όλες τις συνεργασίες της με τους τοπικούς παραγωγούς, εντείνοντας μάλιστα τις ενέργειες προώθησης των προϊόντων τους από τα ράφια του δικτύου Κρόνος. Σημειώνεται ότι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει στα καταστήματα της Μαρινόπουλος στην Πάτρα, στα οποία επεκτείνεται η παρουσία των προϊόντων παραγωγών της Αχαΐας. Σε ό,τι αφορά τα καταστήματα της Κρόνος, σε πρώτη φάση φαίνεται ότι θα διατηρήσουν την επωνυμία τους. Η απόφαση για το αν θα μετονομαστούν ή όχι μετατίθεται για το μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η τροφοδοσία τους θα γίνεται πλέον κεντρικά από τη Μαρινόπουλος.

Με την υποστήριξη των ιδρυτών
Στο μεταξύ, η Μαρινόπουλος συνεχίζει τη διερεύνηση της αγοράς για νέες εξαγορές, στοχεύοντας σε deals ανάλογα αυτού που πέτυχε με την Κρόνος, καθώς θεωρεί ότι με την υποστήριξη των, δημοφιλών στις τοπικές κοινωνίες, ιδρυτών εταιρειών που θα εξαγοράζει, θα φτάνει ταχύτερα στα επιθυμητά αποτελέσματα, χωρίς να διαταράσσεται η πορεία των δικτύων τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μαρίνοπουλος έχει ήδη ανοίξει νέο κύκλο διαβούλευσης προς εξαγορά με μικρότερες εταιρείες του κλάδου, με την προοπτική στη διάρκεια του έτους να καταλήξει σε σχετικές συμφωνίες. Σημειώνεται ότι η Κρόνος το 2014 παρουσίασε κύκλο εργασιών κοντά στα 38 εκατ. ευρώ, έναντι 37 εκατ. ευρώ το 2013, ενώ η κερδοφορία της αυξήθηκε στα επίπεδα των 400.000 ευρώ, έναντι περίπου 300.000 ευρώ κατά την περυσινή χρήση. Η Κρόνος μέχρι και την εξαγορά της ανήκε στον όμιλο αγορών ΕΛΟΜΑΣ, από το δυναμικό του οποίου διεγράφη αφού εντάχθηκε στην Μαρινόπουλος.