Πέρυσι 26 επιχειρήσεις, εγχώριες και πολυεθνικές, ίδρυσαν τον Ελληνικό Σύνδεσμο Επιχειρήσεων για τη Διαχείριση των Διεθνών Προτύπων GS1, με τον διακριτικό τίτλο GS1 Association Greece. Πρόκειται για μη κερδοσκοπικό σωματείο, μέλος του διεθνούς οργανισμού GS1 AISBL, νόμιμο και μοναδικό εξουσιοδοτημένο φορέα του στην Ελλάδα, για την έκδοση και διαχείριση των κωδικών barcodes GS1, που αρχίζουν με τα ψηφία 520 και 521. «Από την έναρξη της λειτουργίας μας τον Ιούλιο, στο μητρώο μας ήδη εγγράφηκαν περί τα 600 μέλη. Ο αριθμός τους διαρκώς αυξάνεται», τονίζει η κυρία Μαρία Κόντου, πρόεδρος του σωματείου.

Όπως μας εξηγεί η κυρία Μ. Κόντου, η οποία είναι Database Manager της Καρφούρ Μαρινόπουλος, «σκοπός του σωματείου μας είναι να διαχειρίζεται το σύστημα GS1 στην Ελλάδα και να παρέχει στις επιχειρήσεις-μέλη του τα μέσα, που θα τους επιτρέπουν τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους, μέσω της υιοθέτησης των διεθνών προτύπων GS1 και της αξιοποίησης των σχετικών υπηρεσιών του GS1. Απευθυνόμαστε σε όλους τους κλάδους του εμπορίου, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, σε ανεξάρτητες βιοτεχνίες, παραγωγούς, πολυεθνικές επιχειρήσεις, λιανεμπορικές αλυσίδες, στο χονδρεμπόριο και στους διακινητές. Το σωματείο μας διοικείται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις-μέλη του, χρήστες του συστήματος GS1, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η διαμόρφωση ενός ευρύτερου πλαισίου συνεργασίας μεταξύ τους, που εγγυάται την επ’ ωφελεία τους επίτευξη των σκοπών μας».

σελφ σέρβις: Ωστόσο, οι κωδικοί barcodes GS1 καθιερώθηκαν βαθμηδόν στην Ελλάδα ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Στο ενδιάμεσο διάστημα υπήρξε ένας διαχειριστής του συστήματος GS1. Όμως, το σωματείο σας δεν αποτελεί «συνέχειά» του… Τι συνέβη;

Μαρία Κόντου: Πράγματι, η ελληνική αγορά σε μεγάλο βαθμό έχει εμπεδώσει πλέον την εφαρμογή των προτύπων GS1. Το 2008 αποβλήθηκε από τον GS1 AISBL ο προηγούμενος φορέας διαχείρισης των προτύπων GS1 στη χώρα μας και έπαψε να είναι μέλος του. Τη διετία που ακολούθησε μέχρι την ίδρυση του GS1 Association Greece –και την ανάθεση αποκλειστικά σε αυτό από τον GS1 AISBL της διαχείρισης του συστήματος GS1 στην Ελλάδα– o GS1 AISBL κάλυπτε απευθείας τις ανάγκες των επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά.

Αυτό, άλλωστε, κάνει για όλες τις χώρες όπου δεν λειτουργούν ακόμη εθνικοί φορείς-μέλη του. Το νεοϊδρυθέν GS1 Association Greece (www.gs1greece.org) είναι, λοιπόν, μη κερδοσκοπικό σωματείο που διοικείται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις-μέλη του, όπως ακριβώς ορίζει του διεθνούς οργανισμού GS1το καταστατικό, πανομοιότυπο με το οποίο είναι και το δικό μας.

Έτσι, η ίδρυση του σωματείου μας, όντας απόλυτα σύμφωνη με τις προδιαγραφές που ορίζει για τα μέλη του ως μόνος αρμόδιος ο GS1 AISBL, αποτελεί τομή για την επέκταση και την εξέλιξη του συστήματος GS1 στην Ελλάδα.

Τα πρότυπα GS1 ως πολιτισμικό αγαθό
σελφ σέρβις: Σε πόσες χώρες εφαρμόζεται το σύστημα και με τι συνέπειες στην οικονομική και ευρύτερα στην κοινωνική ζωή;

Μαρία Κόντου: Ήδη σε 113 χώρες λειτουργούν εθνικοί διαχειριστές του συστήματος GS1-μέλη του GS1 AISBL, όπως εμείς, ενώ συνολικά καλύπτονται περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο επιχειρήσεις χρήστες του. Αν ληφθεί υπόψη ότι κάθε ημέρα που περνά γίνονται το λιγότερο 5 δισεκατομμύρια αναγνώσεις barcode σε όλο τον κόσμο, αντιλαμβάνεστε τη σημασία του να επικοινωνούν εκατομμύρια ανθρώπων χρησιμοποιώντας την ίδια γλώσσα προτύπων.

Γιατί το σύστημα GS1 είναι μοναδικό ως κοινή γλώσσα προτύπων, με πολλαπλές και διασταυρούμενες εφαρμογές, που ικανοποιούν ένα τεράστιο φάσμα αναγκών, σχετικών με τα προϊόντα διατροφής, ένδυσης, υγείας, επικοινωνιών κλπ, μέχρι και άμυνας. Και μόνο η δυνατότητα της λεπτομερούς αποτύπωσης κι ανίχνευσης του ιστορικού του οποιουδήποτε αγαθού (προϊόντος ή υπηρεσίας), στο οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, από την Αυστραλία μέχρι την Αλάσκα, αποτελεί τεράστια τεχνολογική πρόοδο.

Αυτό, για παράδειγμα, στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας σημαίνει αξιοπιστία, ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων, μείωση των περιττών διαδικασιών και του κόστους διαχείρισης, άρα ταχύτητα και οικονομία, αποδέσμευση πόρων για την αύξηση της παραγωγικότητας, έλεγχο και αποτελεσματικότητα στη συγκράτηση του κόστους κοκ.

Σε τελική ανάλυση αυτά σημαίνουν για τον καθένα μας ότι απολαμβάνει ασφαλή προϊόντα, φτιαγμένα βάσει των προβλεπόμενων προδιαγραφών, χωρίς παραλήψεις, εξαπατήσεις ή περιττές οικονομικές επιβαρύνσεις.


Διεθνές διαβατήριο αξιοπιστίας
σελφ σέρβις: Ασφαλώς για τις οργανωμένες επιχειρήσεις, πρωτίστως τις πολυεθνικές, το σύστημα GS1 αποτελεί πλέον στοιχείο του DNA τους. Ποιο είναι το επιχείρημα, όμως, που θα πείσει τον μικρό τοπικό επιχειρηματία να συνυπάρξει με τις μεγάλες επιχειρήσεις υπό τον GS1 Association Greece; Τι θα ωφεληθεί; Αλήθεια, πόσες ελληνικές επιχειρήσεις μπορεί να θεωρηθούν δυνάμει χρήστες του GS1;

Μαρία Κόντου: Όλες όσες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν εταιρικά κωδικολόγια για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, που είτε παράγουν είτε διακινούν, όχι απλώς μπορούν, αλλά πρέπει να ενταχθούν στο GS1 Association Greece –και τέτοιες, ανεξαρτήτως μεγέθους, υπολογίζουμε ότι είναι περί τις 6.000 στην εγχώρια αγορά.

Ο λόγος είναι απλός: εφαρμόζοντας τη γλώσσα της τυποποίησης του GS1, αποκτούν «συνομιλητές» –δηλαδή συμβατότητα επικοινωνίας– μεταξύ όλων των εμπορευόμενων που τους ενδιαφέρουν, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και, ταυτόχρονα, την εγγύηση ότι οι πληροφορίες, που αντιστοιχούν στα barcodes που χρησιμοποιούν, είναι ελέγξιμες, άρα αξιόπιστες και γι’ αυτό καταρχήν αποδεκτές.

Πολύ περισσότερο, σήμερα που η οικονομική κρίση ωθεί τις επιχειρήσεις να αναζητούν σωτήριες ευκαιρίες συνεργασιών στο οργανωμένο λιανικό εμπόριο, στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά, η ένταξη στο σύστημα GS1 είναι πολύτιμη. Πρόσφατα είχαμε χαρακτηριστικές περιπτώσεις ελληνικών παραγωγικών επιχειρήσεων, που στάθηκε αδύνατο να εξάγουν, γιατί τα δεδομένα τους δεν ήταν καταγεγραμμένα στο διεθνές μητρώο του GS1, GEPIR που περιλαμβάνει όλους τους χρήστες-μέλη των εθνικών φορέων του GS1.

Πρόκειται για μια διαδικτυακή πλατφόρμα, όπου ο καθένας, μέσω Internet, πληκτρολογώντας τον κωδικό του οποιοδήποτε προϊόντος, μπορεί να εντοπίσει τον παραγωγό του ή να το… απορρίψει ως μη έγκυρο, αν δεν τον βρει εκεί. Αυτό έπαθαν οι επιχειρήσεις του παραδείγματός μας και δη από ελεγκτικές αρχές, οι οποίες έλεγξαν τα κοντέινερ με το εμπόρευμά τους.

Αν στον τόπο μας οι εμπορευόμενοι, είτε καλή τη πίστει είτε από άγνοια, κάνουν ακόμα δεκτά εμπορεύματα εταιρειών μη ενταγμένων στον GS1, διεθνώς τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι. Χωρίς διεθνές διαβατήριο αξιοπιστίας -διότι αυτό σημαίνει το σύστημα GS1- δεν κινείται τίποτα!

Προϋπόθεση της ιχνηλασιμότητας
σελφ σέρβις: Τα πρότυπα GS1 αποτελούν προφανώς προϋπόθεση για την εφαρμογή του συστήματος της ιχνηλασιμότητας.

Μαρία Κόντου: Για την ακρίβεια, μιλώντας για τα τρόφιμα, στην κυριολεξία εγγυώνται την πλήρη και άμεση γνώση για τη διαχείρισή τους σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, «από το κτήμα ως το πιάτο του καταναλωτή», πράγμα εξαιρετικά κρίσιμο σε περιπτώσεις ανάγκης για άμεση ανάκληση προϊόντων. Με άλλα λόγια, μέσω της εφαρμογής των προτύπων GS1 ελέγχονται και ελαχιστοποιούνται οι τυχόν κίνδυνοι, που μπορεί να δημιουργηθούν στην παγκοσμιοποιημένη πλέον αλυσίδα της διατροφής και του εφοδιασμού.

Πέραν αυτού, όμως, επισημαίνω ότι με την επέκταση και την εξέλιξη των εφαρμογών της τεχνολογίας σε όλο το κύκλωμα της αγοράς, για παράδειγμα στον τομέα των ραδιοσυχνοτήτων RFID, δίνεται πλέον, μέσω των προτύπων GS1, η δυνατότητα εντοπισμού και ταυτοποίησης του κάθε μεμονωμένου προϊόντος! Επιπλέον σήμερα έχουν αναπτυχθεί, στα πλαίσια των προτύπων GS1, δύο νέες γενιές μικροσκοπικών barcodes, που εγγυώνται πολλαπλά την ασφάλεια αλλά και τη γνησιότητα κάθε προϊόντος.

Φανταστείτε τη σημασία του πράγματος, λχ αναφορικά με την ιατρική, όταν ο χρήστης μπορεί να ταυτοποιεί μέχρι και τη σύριγγα ή το χειρουργικό ράμμα που προμηθεύεται… (GS1 DataMatrix barcode για προϊόντα ηλεκτροτεχνολογικού εξοπλισμού). Αν τώρα τέτοιες εφαρμογές τις αντιστοιχήσετε στην καθημερινή πρακτική των σούπερ μάρκετ (πρότυπα ΕPC), φανταστείτε τον εαυτό σας, αφού βάλατε στο καλάθι σας όλα όσα χρειάζεται το νοικοκυριό σας, να το σπρώχνετε φορτωμένο κάτω από τις ειδικές αντένες όπου το σύστημα «διαβάζει» αυτόματα τις ραδιοετικέτες όλων των προϊόντων που επιλέξατε, και σε ελάχιστο χρόνο να παίρνετε την απόδειξη του λογαριασμού σας! Ούτε ουρές ούτε καθυστερήσεις ούτε και… κλοπές! Μιλώ για πράγματα όχι μακρινά στη ζωή μας… Κατά μια έννοια, ο σύγχρονος πολιτισμός βασίζεται στη χρήση των προτύπων GS1.


GS1 και θεσμοί διακυβέρνησης
σελφ σέρβις: Υποθέτω ότι ως GS1 Association Greece, αλλά και γενικότερα σε ό,τι αφορά την προτυποποίηση κατά GS1 στην εγχώρια και τη διεθνή οικονομία και διοίκηση, συνδέεστε με τους θεσμούς διακυβέρνησης.

Μαρία Κόντου: Τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο υπάρχει ευρεία συνεργασία με αρμόδιους φορείς, όπως τα Υπουργεία Υγείας, Εμπορίου, Τελωνειακές Αρχές, ΟΗΕ, EE, ISO κλπ. Άλλωστε η προτυποποίηση κατά GS1 εκτείνεται παγκοσμίως στην πλειονότητα των δραστηριοτήτων, οικονομικών και μη, ενώ εξελίσσεται συνεχώς, μέσω αναθεωρήσεων, βελτιώσεων και επεκτάσεων, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις καινοτομίες της τεχνολογίας και να συμπεριλαμβάνει όλα τα νέα πεδία που δημιουργούνται στη σφαίρα του εμπορίου και της οικονομίας.

Στην Ελλάδα αρμόδιες υπηρεσίες και δημόσιοι φορείς κατανοούν σήμερα τη σημασία του συστήματος GS1. Και μόνον η προοδευτική τάση αντικατάστασης της «χαρτούρας» από τις ηλεκτρονικές ανταλλαγές και τα ηλεκτρονικά αρχεία στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, στις σχέσεις επιχειρήσεων-κράτους, σε διαδικασίες όπως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, οι ηλεκτρονικές προμήθειες κοκ, δείχνουν την ευρύτητα των εφαρμογών του συστήματος GS1.

Σε αυτό το πλαίσιο, μάλιστα, ο ρόλος του GS1 Association Greece, όπως κάθε εθνικού διαχειριστή του συστήματος, είναι να ενσωματώνει υπό τη μορφή νέων ή αναθεωρημένων προτύπων στην πλατφόρμα GS1, για λογαριασμό όλων των χρηστών, όλες τις μεταβολές που αποφασίζονται είτε σε εθνικό είτε σε διεθνές επίπεδο. Αλίμονο αν κάθε επιχείρηση χωριστά παρενέβαινε στην πλατφόρμα των προτύπων για θέματα που την αφορούν –πχ μια νέα υπουργική απόφαση ή μια νέα ευρωπαϊκή οδηγία.

Τέτοιες ρυθμιστικές-διαχειριστικές παρεμβάσεις είναι αρμοδιότητα του GS1 Association Greece, το οποίο στη συνέχεια ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους, που απλώς υλοποιούν σε πρακτικό επίπεδο τα δέοντα, χωρίς να αποσπώνται από το έργο τους.

Αμφίδρομες σχέσεις
σελφ σέρβις: Σε τι συνίσταται, επομένως, το περιεχόμενο της συνεργασίας των χρηστών-μελών του GS1 Association Greece; Πώς τα κοινά αιτούμενα ή οι μεταξύ τους συμφωνίες, πχ ανά κλάδο, αποκρυσταλλωμένες σε πρότυπα για την ελληνική αγορά, εισάγονται προς συζήτηση ή προς διεθνή επικύρωση στη διεθνή κοινότητα του GS1 AISBL;

Μαρία Κόντου: Το GS1 Association Greece ως διαχειριστής του συστήματος συντονίζει τη δράση των μελών του, με την έννοια ότι διαμεσολαβεί, μέσω της δημιουργίας ομάδων εργασίας, προκειμένου να εντοπίζονται οι κοινές αναζητήσεις για κοινά προβλήματα, να ανταλλάσσονται εμπειρίες και ιδέες για καλές πρακτικές, να σχεδιάζονται λύσεις και να προωθούνται, όποτε συμφωνούνται, οι βέλτιστες πρακτικές ως κοινά πρότυπα για όλους. Στο πλαίσιο αυτό, προωθούμε την προτυποποίηση βάσει του συστήματος GS1.

Η ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και στο ευρύτερο πλαίσιο των σχέσεων των εθνικών διαχειριστών με τον διεθνή διαχειριστή, που τους συντονίζει –τον GS1 AISBL. Πράγματι, στο πλαίσιό του έχουν θεσπιστεί συγκεκριμένες διαδικασίες συλλογής και αξιολόγησης των αναγκών, των προτάσεων, των εμπειριών κι εφαρμογών καλών πρακτικών των μελών του, που οδηγούν στη ανάπτυξη προτύπων και την εκπόνηση λύσεων που βασίζονται πάνω σ’ αυτά.

Συνεπώς το στοιχείο της αμφίδρομης σχέσης των χρηστών του συστήματος λειτουργεί και σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο, πιστοποιώντας ότι η λειτουργία και η διοίκηση του GS1 είναι ολοκληρωτικά υπόθεση των μελών-χρηστών του συστήματος και επ’ ωφελεία τους.

Μένει να τονίσω ότι η προτεραιότητά μας ως GS1 Association Greece είναι να προωθήσουμε, στην ελληνική αγορά όσο το δυνατόν περισσότερα από τα διεθνή πρότυπα GS1, πράγμα για το οποίο επείγονται πολλές επιχειρήσεις της χώρας μας. Και η αλήθεια είναι ότι έχει χαθεί σχετικά κάμποσος χρόνος, μέχρι την ίδρυση του σωματείου μας. Θα τον κερδίσουμε, εντείνοντας, παράλληλα, τη δράση ενημέρωσης αλλά και εκπαίδευσης, των ελληνικών επιχειρήσεων για τους σκοπούς μας και τις ωφέλειες του συστήματος GS1 μέσω των άρτια εξειδικευμένων στελεχών μας.

Info
O διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός GS1 AISBL ιδρύθηκε το 1977 και εδρεύει στις Βρυξέλλες. Λειτουργεί ως ουδέτερος φορέας, ασχολούμενος αποκλειστικά με την ανάπτυξη και εφαρμογή διεθνών πολυτομεακών προτύπων για την αυτόματη αναγνώριση και το ηλεκτρονικό εμπόριο προς διευκόλυνση των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics στο σύνολό τους (www.gs1.org).