Η ΜΑΚΙΟΣ ΑΕ, η μεγαλύτερη εταιρεία 3 Ρ Logistics της βόρειας Ελλάδας, διευρύνει ταχύτατα τις δραστηριότητές της στον τομέα της αποθήκευσης και διαχείρισης εμπορευμάτων. Είναι η πρώτη εταιρεία 3 PL που αναλαμβάνει να διαχειριστεί, βάσει πενταετούς συμβολαίου, την κεντρική αποθήκη φρέσκων προϊόντων μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ για την εξυπηρέτηση των καταστημάτων της στη βόρεια Ελλάδα.

Η ΜΑΚΙΟΣ ΑΕ, η μεγαλύτερη εταιρεία 3 Ρ Logistics της βόρειας Ελλάδας, διευρύνει ταχύτατα τις δραστηριότητές της στον τομέα της αποθήκευσης και διαχείρισης εμπορευμάτων. Είναι η πρώτη εταιρεία 3 PL που αναλαμβάνει να διαχειριστεί, βάσει πενταετούς συμβολαίου, την κεντρική αποθήκη φρέσκων προϊόντων μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ για την εξυπηρέτηση των καταστημάτων της στη βόρεια Ελλάδα.

Η ΜΑΚΙΟΣ, γνωστή από την ιδιαίτερη θέση που κατέχει στο χώρο των ειδικών μεταφορών υγρών και ξηρών φορτίων, έθεσε σε λειτουργία στις αρχές Απριλίου πρόσθετους αποθηκευτικούς χώρους βαθιάς κατάψυξης, χωρητικότητας 4.000 παλετών. Παράλληλα επενδύει εξ ιδίων κεφαλαίων 2,05 εκατ. ευρώ για την κατασκευή αποθήκης φρέσκων προϊόντων (φρούτων-λαχανικών και προϊόντων συντήρησης).

Το κτίριο θα κατασκευαστεί σε ιδιόκτητο χώρο της ΜΑΚΙΟΣ στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και θα παραδοθεί προς χρήση τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του, οι εγκαταστάσεις της εταιρείας καθώς και της θυγατρικής της, MAK FROST (ειδικεύεται στην αποθήκευση και τη διαχείριση εμπορευμάτων), θα συγκεντρωθούν σε χώρους έκτασης 72 στρεμμάτων.

Η ΜΑΚΙΟΣ, με σύγχρονες υποδομές και οργάνωση, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις μεταφορών, αποθήκευσης και διαχείρισης εμπορευμάτων με σκοπό:

  • Την εξυπηρέτηση των λιανεμπορικών αλυσίδων που επιθυμούν την κάλυψη των δικτύων τους στη βόρεια Ελλάδα από κεντρικές αποθήκες της Θεσσαλονίκης.
  • Τη διαχείριση των transit προϊόντων, τα οποία μπορούν να διακινούνται από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, αφού η εταιρεία διαθέτει και άδεια τελωνειακής αποθήκευσης.
  • Την εξυπηρέτηση της βιομηχανίας και δη της βιομηχανίας τροφίμων, για τη διαχείριση (αποθήκευση-μεταφορές) των προϊόντων της οποίας απαιτείται παροχή εγγυήσεων διασφάλισης της ποιότητας και υγιεινής των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων.

H ΜΑΚΙΟΣ ΑΕ ιδρύθηκε το 1930 και από το 1975 μπήκε δυναμικά στο χώρο των μεταφορών τροφίμων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. To 1999 ιδρύθηκε η θυγατρική της, MAK FROST AE, η οποία πραγματοποίησε επένδυση 1,7 δισ. δρχ. για την παροχή υπηρεσιών logistics και για τη δημιουργία αποθηκευτικών χώρων ξηρού φορτίου, ψυγείων και χώρων κατάψυξης.

Οι δύο αδελφές εταιρείες, οι οποίες το 2001 παρουσίασαν ενοποιημένο τζίρο περίπου 4,5 δισ. δρχ., διαθέτουν μεταφορικό στόλο:

  • 60 οχημάτων ψυγείων, εφοδιασμένων με διπλά ψυκτικά μηχανήματα, που κάνουν καθημερινά 80 παραδόσεις σε όλη τη χώρα,
  • 40 ανοξείδωτων καζανιών διεθνών μεταφορών υγρών τροφίμων, που μεταφέρουν ετησίως φορτίο 55.000 τόνων,
  • 22 σιλοφόρων οχημάτων που εξυπηρετούν μύλους σε όλη την Ελλάδα μεταφέροντας ετησίως φορτίο 80.000 τόνων,
  • 20 ανοξείδωτων καζανιών για τη μεταφορά υγρών τροφίμων σε ειδικές συνθήκες, που μεταφέρουν ετησίως περίπου 60.000 τόνων,
  • 16 οχήματα συγκέντρωσης γάλακτος που διαθέτουν ειδικά συστήματα ποιοτικού ελέγχου και μεταφέρουν ετησίως 60.000 τ. (ΝΕSTLÉ, ΦΑΓΕ, ΤΥΡΑΣ, ΔΕΛΤΑ),
  • 4 οχημάτων συλλογής απορριμμάτων, που εξυπηρετούν συνεργαζόμενες λιανεμπορικές αλυσίδες.

Επίσης διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους ξηρού φορτίου έκτασης 8.000 τ.μ. με δυνατότητα αποθήκευσης 12.000 παλετών, εγκαταστάσεις ψυγείων και κατάψυξης, που έχουν έκταση 8.000 τ.μ. και ικανότητα αποθήκευσης 7.500 παλετών σε θερμοκρασίες –35ο C έως +4ο C, καθώς και μονάδα ανασυσκευασίας εμπορευμάτων.

Οι δύο εταιρείες απασχολούν 45 εργαζόμενους σε μόνιμη βάση και 75 προσωρινής απασχόλησης και βρίσκονται σε διαδικασία απόκτησης πιστοποιητικών HACCP και ISO 9000 από την TUV Hellas.

MAK FROST AE Αποθηκεύσεις & Διανομές

Ιδρύθηκε το 1999 και είναι η μεγαλύτερη εταιρεία 3 PL στη βόρεια Ελλάδα με δυνατότητα αποθήκευσης ξηρού και ψυχόμενου φορτίου. Oι εγκαταστάσεις της καλύπτουν χώρους 14.000 τ.μ. Ο ωφέλιμος χώρος τους έχει έκταση 9.500 τ.μ. (ύψος εγκαταστάσεων 11 μ. και πλάτος διαδρόμων μόλις 1,75 μ.) και οι εσωτερικές μεταφορές των εμπορευμάτων γίνονται με VNA trucks, με υποστηρικτικά χειροπαλετοφόρα και άλλα μηχανήματα. Τα συστήματα ψύξης (-35ο C έως +4ο C) στηρίζονται σε κύκλωμα αμμωνίας που ελέγχεται από λογισμική εφαρμογή PLC.

Η εταιρεία διαθέτει ειδικό λογισμικό διαχείρισης αποθήκης, με τη βοήθεια του οποίου αυτοματοποιούνται όλες οι λειτουργίες της (WMS). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης παραλαβών, αυτόματης τοποθέτησης βάσει κριτηρίων, έκδοσης δελτίων εισαγωγής, έκδοσης λίστας συλλογής, αναδρομολόγησης και ανατροφοδοσίας λιστών και θέσεων συλλογής, παρακολούθησης S/N, ιχνηλασιμότητας παρτίδων, ποιοτικού ελέγχου, διαχείρισης ημερομηνιών λήξης, εκτύπωσης ετικετών barcode, σχεδιασμού και διαχείρισης κυκλωμάτων παραγγελιών και αποστολών, δρομολόγησης παραγγελιών και διαχείρισης μονάδων αποθήκευσης.

Η MAK FROST AE έχει τη δυνατότητα να παραλαμβάνει, να αποθηκεύει, να διαχειρίζεται και να αποστέλλει το οποιοδήποτε εμπόρευμα οποιασδήποτε μονάδας συσκευασίας. Επίσης έχει τη δυνατότητα να εισάγει από τον αποθέτη εμπορεύματα σε παλέτα και να τα εξάγει σε κιβώτια ή τεμάχια, καθώς και να επανασυσκευάζει τα εμπορεύματα που παραλαμβάνει βάσει διαφορετικών μονάδων μέτρησης.