Θεαματική άνοδο της τάξεως του 46,7% παρουσίασαν το 2022 οι πωλήσεις της Loulis Food Ingredients, η οποία αποδίδεται στις αυξήσεις στις τιμές πώλησης των προϊόντων κατά την διάρκεια του 2022, ως αντιστάθμιση της πρωτοφανούς αύξησης των τιμών των πρώτων υλών, των βοηθητικών υλών και του κόστους ενέργειας στην παραγωγή.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη σημαντικότερη κατηγορία για τον όμιλο, αυτήν των επαγγελματικών προϊόντων αλευρόμυλου, αν και οι πωλούμενες ποσότητες πέρυσι αυξήθηκαν κατά 3,12% σε σχέση με το 2021, στους 248,7 χιλιάδες τόνους, οι πωλήσεις της κατηγορίας αυξήθηκαν κατά 48,64% για τον όμιλο.

Τα κέρδη EBITDA για το 2022 ανήλθαν στον όμιλο στα 12,15 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 54,78%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,44 εκατ. ευρώ, έναντι 0,81 εκατ. την προηγούμενη χρήση, ενώ τα καθαρά κέρδη χρήσης για το 2022 ανήλθαν στα 1,84 εκατ. ευρώ, από 1,19 εκατ. το 2021.

Το στρατηγικό πλάνο για το 2023-25
Έχοντας εξελιχθεί από αλευροβιομηχανία σε παραγωγό και διανομέα πρώτων υλών, ο όμιλος Loulis Food Ingredients έχει θέσει για την περίοδο 2023-25 τις εξής στρατηγικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες:

  • Ανάπτυξη των πωλήσεων στο HO.BA.RE.CA. (Hotel, Bakery, Restaurant, Café).
  • Ανάπτυξη των πωλήσεων B2C: διατήρηση της ηγετικής θέσης στην προτίμηση των Ελλήνων καταναλωτών και ανάπτυξη με ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα.
  • Ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων στην Βουλγαρία, στοχεύοντας σε πωλήσεις με μεγαλύτερη κερδοφορία.
  • Προϊοντική υπεροχή: βελτίωση της ποιότητας και ποικιλίας των υφιστάμενων παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Δημιουργία ποιοτικών και καινοτόμων νέων προϊόντων στα επόμενα έτη.
  • Λειτουργική αποδοτικότητα: Αύξηση της παραγωγικότητας με σκοπό την μείωση του κόστους παραγωγής.
  • Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση: Έμφαση στην βιωσιμότητα και στην κοινωνική ενεργοποίηση.
  • Βελτιστοποίηση των μηχανισμών εταιρικής διακυβέρνησης.

Η διοίκηση του ομίλου εκτιμά ότι η ανταγωνιστική παραγωγική βάση, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εφοδιασμού, οι ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις και η επάρκεια χρηματοοικονομικής ρευστότητας είναι σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, που θα επιτρέψουν την συνέχιση της επιτυχούς πορείας της Loulis Food Ingredients, την απρόσκοπτη υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου 2023-2025 και την διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας του ομίλου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter