Η L’Oréal ανακοίνωσε ότι αναγνωρίστηκε από το Ινστιτούτο Ethisphere παγκόσμιος ηγέτης στον καθορισμό και την προώθηση των προτύπων ηθικών επιχειρηματικών πρακτικών και ως World’s Most Ethical Company (μία από τις Πιο Ηθικές Εταιρείες Παγκοσμίως) για το 2016.

Ο τίτλος World’s Most Ethical Companies επιβραβεύει εταιρείες που ευθυγραμμίζουν τις αρχές με τη δράση, εργάζονται ακούραστα για να καθιστούν την εμπιστοσύνη μέρος του εταιρικού τους DNA και διαμορφώνουν έτσι τα μελλοντικά πρότυπα του κλάδου τους, υιοθετώντας από σήμερα τις βέλτιστες πρακτικές του αύριο. Η αξιολόγηση των Πιο Ηθικών Εταιρειών Παγκοσμίως βασίζεται στο πλαίσιο Ethics Quotient™ (EQ, Δείκτης Ηθικής) του Ινστιτούτου Ethisphere, που αναπτύχθηκε μετά από πολυετή έρευνα και αξιολογήθηκε από εξειδικευμένους συμβούλους.