Τα επόμενα τέσσερα βήματα του Αναπτυξιακού Νόμου περιγράφει στο σελφ σέρβις ο Γ. Γ. Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, κ. Λόης Λαμπριανίδης. Επισημαίνει ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι, μέσα από το υπό διαμόρφωση πλαίσιο για τις στρατηγικές επενδύσεις, να στηρίξει όσες επιχειρήσεις θα επιδιώξουν να «συνδεθούν» πραγματικά με την εγχώρια οικονομία. «Δεν θα στηρίξουμε τους «αλεξιπτωτιστές», αλλά τους πραγματικούς επενδυτές», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Στην εναρκτήρια ερώτηση της συζήτησής μας, για με τα μηνύματα που λαμβάνει από τις επιχειρήσεις η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων σχετικά με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Αναπτυξιακού Νόμου, ο κ. Λ. Λαμπριανίδης τα χαρακτήρισε «πολύ θετικά, κρίνοντας από τα στοιχεία των τεσσάρων πρώτων Καθεστώτων που έχουμε ήδη ενεργοποιήσει».

Όπως είπε, «ο προϋπολογισμός των έργων φθάνει το 1,9 δισ. ευρώ και αφορά σε περισσότερα από 700 σχέδια, τα οποία υποβλήθηκαν από επενδυτές, όταν με τον προηγούμενο νόμο είχαν εγκριθεί συνολικά 1.270 σχέδια, προϋπολογισμού 6 δισ. ευρώ. Μάλιστα, τα πρώτα Καθεστώτα μας δίνουν ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Οι επενδύσεις στρέφονται προς τη βιομηχανία, καλύπτοντας πάνω από το 55% των αιτήσεων, ενώ το 31% αφορά ειδικά στην αγροδιατροφή. Επίσης, στους προηγούμενους Αναπτυξιακούς Νόμους, πάνω από το 95% των επενδυτών επέλεγαν την επιχορήγηση ως μορφή της ενίσχυσής τους. Ωστόσο, η δική μας επιδίωξη είναι να στρέφουμε τους επενδυτές προς τις φορολογικές απαλλαγές, όπως γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Θεωρώ, λοιπόν, πως το πετυχαίνουμε, αφού το 54% των επιχειρήσεων επιλέγουν ως μορφή ενίσχυσης τα φορολογικά κίνητρα, σε ένα 3% ζητούν κι άλλα κίνητρα όπως είναι το leasing, ενώ μόνο κατά το 43% λαμβάνουν επιχορήγηση.

Κατά συνέπεια οι περισσότεροι επενδυτές εκτιμούν ότι οι επενδύσεις τους θα αποδώσουν, οπότε δεν ζητούν ενίσχυση βάσει τιμολογίων, αλλά βάσει των αποτελεσμάτων τους.

Μόνο για βιώσιμες επιχειρήσεις
σελφ σέρβις: Μέχρι σήμερα έχετε θέσει σε εφαρμογή τέσσερα Καθεστώτα, ενώ ακολουθούν άλλα τόσα. Γιατί επιμερίζετε τον Αναπτυξιακό Νόμο σε πολλά Καθεστώτα;

Λόης Λαμπριανίδης: Τα πολλά Καθεστώτα ξεχωρίζουν τα επιμέρους προβλήματα της παραγωγής, ώστε να τα λύνουν. Με το επόμενο για παράδειγμα, που θα αφορά στα funds, θα επιχειρήσουμε να ενισχύσουμε τα σχήματα που μπορούν να δώσουν στην αγορά δάνεια ή να εξασφαλίσουν και κεφαλαιουχική συμμετοχή σε επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά έχουν προοπτική επιβίωσης. Εξάλλου, τα funds είναι αυτά τα οποία θα εντοπίσουν τις επιχειρήσεις που έχουν προοπτικές επιβίωσης κι ανάπτυξης και θα επενδύσουν σε αυτές. Άρα τα κεφάλαια που θα διατεθούν από τον Αναπτυξιακό Νόμο θα απορροφηθούν μόνο από βιώσιμες επιχειρήσεις.

Στήριξη τοπικών επιχειρηματικών συνεργειών
σ. σ.: Πότε θα τεθεί σε ισχύ το Καθεστώς αυτό;

Λ. Λ.: Μέσα στους επόμενους δύο μήνες.

σ. σ.:… και τι θα επακολουθήσει;

Λ. Λ.: Ένα ακόμη Καθεστώς για επενδυτικά σχέδια που είναι επικεντρωμένα στην καινοτομία, καθώς και ένα για clusters. Όμως, θέλω να σταθώ’ σε αυτό που αφορά Χωρικά Κλαδικά σχέδια, στην αλυσίδα αξίας δηλαδή, ή καλύτερα σε τοπικές επιχειρήσεις που συνδέονται με την αλυσίδα αξίας των περιοχών τους, αλλά που από μόνες τους δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις, μη αντέχοντας τις πιέσεις της κρίσης. Μόλις θα είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε το νέο σχετικό Καθεστώς, θα επιχειρήσουμε μάλιστα μια οργανωμένη εξόρμηση στις τοπικές κοινωνίες, ώστε οι επιχειρηματίες να αντιληφθούν περί τίνος πρόκειται και την ουσία της πρωτοβουλίας μας.

Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά τους να μεγαλώσουν. Θέλουμε, λοιπόν, να τις στηρίξουμε, γιατί μόνο μέσα από τις συγχωνεύσεις ή άλλου τύπου συνέργειες σε τοπικό επίπεδο μπορεί να επιβιώσει και να αναπτυχθεί το μικρομεσαίο επιχειρείν. Δυστυχώς, θα ’λεγα, δεν είναι στην κουλτούρα των Ελλήνων επιχειρηματιών η μεταξύ τους συνεργασία. Είμαστε μια κοινωνία χαμηλής εμπιστοσύνης κι αυτό επιδρά αρνητικά και στην ανάπτυξη των επενδύσεων. Στην Ελλάδα κάθε επιχειρηματίας βλέπει τον απέναντί του μόνο ως ανταγωνιστή, μη μπορώντας έτσι να αναγνωρίσει περιθώρια συνεργασίας.

Φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον και δημόσιο συμφέρον
σ. σ.: Περνώντας στον τομέα των στρατηγικών επενδύσεων, σχεδιάζετε την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου…

Λ. Λ.: …Ακριβώς. Θέλουμε να το βελτιώσουμε, ώστε καταρχάς να διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και κατά δεύτερον να δημιουργεί ένα περιβάλλον περισσότερο φιλικό στις επενδύσεις. Θέλουμε να στοχεύσουμε σε κλάδους της οικονομίας που σήμερα δεν στοχεύουμε, να επιταχύνουμε επενδυτικά σχέδια που ξεφεύγουν από τις δύο βασικές αγορές στις οποίες επικεντρώνονται σήμερα οι περισσότερες επενδύσεις, που δεν είναι άλλες από τον τουρισμό και την ενέργεια.

σ. σ.: Όπως;

Λ. Λ.: Όπως τα διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα. Για την υλοποίηση σχετικών επενδύσεων θα δώσουμε νέα κίνητρα, θα διαμορφώσουμε ένα καλύτερο, πιο ευέλικτο και πιο γρήγορο επιχειρηματικό περιβάλλον με γνώμονα, όπως είπα, τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. Θα στηρίξουμε, για παράδειγμα, επενδύσεις οι οποίες θα αφήσουν ένα ισχυρό και αναγνωρίσιμο αποτύπωμα στην οικονομία μας, όπως είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Δεν θέλουμε, δηλαδή, να συμβεί ότι συνέβη με τις επενδύσεις στις ΑΠΕ, όπου όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν εισαγωγής, δηλαδή ούτε η εγχώρια παραγωγή ούτε η απασχόληση ενισχύθηκαν.

Περισσότερα κίνητρα στις κοινωφελείς επενδύσεις
σ. σ.: Διαβουλεύεστε με την αγορά για τα κίνητρα που σχεδιάζετε να θεσπίσετε, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου για τις στρατηγικές επενδύσεις;

Λ. Λ.: Ασφαλώς ναι, διότι η επιδίωξή μας είναι να προσελκύσουμε ξένες και ελληνικές εμβληματικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στη χώρα. Ήδη έχουμε ανταλλάξει απόψεις με όλους τους φορείς της αγοράς, αλλά και με μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις και πολυεθνικούς ομίλους. Στο πλαίσιο αυτό, επανεξετάζουμε τα κατώφλια αναφορικά με τα μεγέθη κεφαλαίων που θα προβλέπει ο νόμος, ώστε μια επένδυση να χαρακτηρίζεται στρατηγική. Μας ενδιαφέρει, επίσης, η σχέση κάθε επένδυσης με την τοπική κοινωνία, στο περιβάλλον της οποίας γίνεται –για παράδειγμα, το πόσες νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργήσει– και από αυτή την άποψη τα κίνητρα που θα δίνονται, θα είναι περισσότερα και ελκυστικότερα. Δεν μας ενδιαφέρουν «αλεξιπτωτιστές» επενδυτές, αλλά επενδυτές με πολλές διασυνδέσεις στην ελληνική οικονομία.

Μέριμνα παράκαμψης της γραφειοκρατίας
σ. σ.: Ωστόσο, προβλήματα όπως αυτό της γραφειοκρατίας, που απωθεί τους επενδυτές, παραμένουν…

Λ. Λ.: Ακριβώς γι’ αυτό στις προθέσεις μας είναι να θεσμοθετηθεί πλήρως το καθεστώς της ταχείας αδειοδότησης. Θα καταστήσουμε τη Γενική Γραμματεία «υπηρεσία μιας στάσης» για τις στρατηγικές επενδύσεις, τις οποίες θα παρακολουθούμε σε κάθε τους βήμα επιχειρησιακά και πολιτικά. Σχετικά την ευθύνη θα έχουν, ανάλογα με την επένδυση, τα εκάστοτε αρμόδια υπουργεία ώστε, ασκώντας τη συνολική εποπτεία, να δίνουν λύσεις –στο πλαίσιο ασφαλώς του νόμου–, όποτε μια επένδυση κινδυνεύει να κολλήσει. Θέλω να σημειώσω ότι οι ξένοι επενδυτές αναγνωρίζουν στη χώρα μας και μια σειρά από στρατηγικά πλεονεκτήματα, όπως η γεωγραφική της θέση, οι υποδομές που πλέον αναβαθμίζονται, αλλά και η υψηλή ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.