Οι λύσεις και τα συστήματα τηλεματικής αρχίζουν να κάνουν ολοένα και περισσότερο αισθητή την παρουσία τους στον χώρο των logistics και της εφοδιαστικής αλυσίδας γενικότερα, δεδομένου ότι οι εταιρείες του κλάδου κατανοούν την ανάγκη επένδυσης σε μία τέτοια είδους υποδομή. Παράλληλα, όμως, βλέπουν ότι δημιουργείται η ανάγκη για περισσότερο εξειδικευμένες λύσεις.

rn

(Το κείμενο είναι συνοδευτικό του αφιερώματος "Logistics technology trends: πιο γρήγορα, πιο αξιόπιστα, πιο αποδοτικά")

Ως αποτέλεσμα της τάσης αυτής είναι η εγκατάσταση και χρήση αισθητήρων μέσα στο όχημα, είτε πρόκειται για ένα περονοφόρο ή άλλο ειδικό όχημα που χρησιμοποιείται στον χώρο της αποθήκης, είτε για κάποιο φορτηγό που ανήκει στον στόλο διανομών της εταιρείας. Σύμφωνα με αυτή τη λογική, οι αισθητήρες μπορούν να τοποθετηθούν, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες διαχείρισης και ελέγχου, στη δεξαμενή καυσίμων, στην πόρτα εκφόρτωσης, μέσα στο ψυγείο (για συνεχή μέτρηση θερμοκρασίας) και αλλού, προσφέροντας συνεχώς στοιχεία για το όχημα και τις συνθήκες λειτουργίας του, που αποστέλλονται στο κεντρικό σύστημα για περαιτέρω επεξεργασία. Οσο και αν μοιάζει με σενάριο επιστημονικής φαντασίας, ο χειριστής του κεντρικού σταθμού μπορεί να βλέπει στην οθόνη του σχεδόν τα πάντα για τις λειτουργίες του οχήματος, ενδεχομένως μάλιστα να έχει περισσότερα διαθέσιμα στοιχεία σε σύγκριση με τον ίδιο τον οδηγό του οχήματος.

Τέτοιου είδους δεδομένα μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμα, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη αποφάσεων που θα οδηγήσουν, με τη σειρά, στη βελτιστοποίηση της χρήσης του οχήματος αλλά και της αύξησης της παραγωγικότητας του οδηγού.