Νέα επένδυση ύψους 585 εκατ. ευρώ στον τομέα χοιρινού κρέατος πραγματοποιεί η Lidl στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέσα στην επόμενη πενταετία.

Η αλυσίδα ανακοίνωσε πρόσφατα ότι δημιουργεί νέα μονάδα επεξεργασίας χοιρινού κρέατος, σε συνεργασία με τις εταιρείες εκτροφής και επεξεργασίας χοίρων, Cranswick και Pilgrim’s Europe. Κυρίαρχος σκοπός είναι να προαχθεί η βέλτιστη μεταχείριση και ευζωία των ζώων, με παράλληλη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η Lidl αναμένεται να εφαρμόσει για το Ηνωμένο Βασίλειο στρατηγική «ανοικτού κόστους πρώτης ύλης», μέσα από τον νέο επιχειρησιακό βραχίονα Lidl Pork Producer Group, που στοχεύει «σε ένα νέο, περισσότερο βιώσιμο εκατέρωθεν μοντέλο τιμής, με έμφαση στη βιωσιμότητα των παραγωγών και των εγκαταστάσεών τους».

Η συγκεκριμένη στρατηγική υπολογίζει το κόστος εκτροφής κάθε ζώου και παράλληλα, εξασφαλίζει στις συνεργαζόμενες εκτροφικές επιχειρήσεις την αγορά, εκ μέρους της Lidl UK, ελάχιστου εγγυημένου αριθμού σφαγίων ανά επιχείρηση και επιπλέον, «κλειδωμένο» περιθώριο κέρδους ανά σφάγιο. Θυμίζουμε ότι η Lidl είχε έμπρακτα υποστηρίξει τον χοιροτροφικό κλάδο του Ηνωμένου Βασιλείου, όταν υπήρχαν θανατώσεις ζώων, μειώσεις κοπαδιών και κλείσιμο σχετικών επιχειρήσεων το 2022, με επένδυση 16,4 εκατ. ευρώ. Η Lidl UK καταλαμβάνει το 11% του ετήσιου τζίρου σε χοιρινό κρέας στη χώρα (τέταρτος κατά σειρά «παίκτης»), σύμφωνα με στοιχεία της Kantar.

Επιπλέον κονδύλια για αναλυτική έρευνα και ανάπτυξη
Η αλυσίδα έχει επίσης δεσμευτεί για την εκταμίευση επιπλέον κονδυλίων έρευνας και ανάπτυξης για εγχειρήματα που αφορούν βιώσιμη προσομοίωση των συμπεριφορών των χοίρων εν ζωή, ώστε να αφουγκραστούν τις ανάγκες τους και να συμβάλλουν στη βέλτιστη μεταχείρισή τους κατά το διάστημα της εκτροφής:

Πιο συγκεκριμένα, έχουν τοποθετηθεί πιλοτικά τρισδιάστατες κάμερες που καταγράφουν το περιβάλλον εκτροφής και τον ακριβή αριθμό των αλληλεπιδράσεων κάθε ζώου με τα υπόλοιπα του κοπαδιού. Τα δεδομένα της κάμερας καταγράφονται και καταχωρίζονται προς τη βελτίωση της ευζωίας.

Η Lidl UK έχει δεσμευτεί να καταγράφει το σύνολο των διακυμάνσεων του ποσοστού αερίων του θερμοκηπίου που απελευθερώνονται, ώστε να τα μειώνει βαθμιαία σε σταθερή βάση.

Άλλωστε, η αλυσίδα σκοπεύει να επενδύσει επιπλέον περισσότερα από €295.000 σε λεκάνες απορροής υδάτων στα χοιροτροφεία, ώστε να ενισχύσει τις συνθήκες υγιεινής στις εγκαταστάσεις, στους παρακείμενους ποταμούς και στη συνολική ποιότητα του νερού που χρησιμοποιείται από την εγκατάσταση. Ξεχωριστό κονδύλι φέρεται να έχει εκπονηθεί για να την ανάσχεση της αποψίλωσης καλλιεργειών σόγιας, με ορίζοντα τα τέλη του 2025.

«Αναγνωρίζουμε την περιπλοκότητα της συγκεκριμένης αλυσίδας εφοδιασμού και αποφασίσαμε να υποστηρίξουμε τις αγροτικές κοινότητες, διασφαλίζοντας ευελιξία για τους παραγωγούς και ταυτόχρονα, αυτάρκεια χοιρινού κρέατος για το βρετανικό καταναλωτικό κοινό σε ανεκτές τιμές», ανέφεραν εκπρόσωποι της αλυσίδας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter