Περί τα 100 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση επενδύει την τελευταία πενταετία η Lidl Hellas, βασίζοντας τη στρατηγική της στην επέκταση των δομών της και τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των καταστημάτων της, με κύριο στόχο την τόνωση των μεριδίων αγοράς, σε έναν κλάδο ο οποίο χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό.

Το επενδυτικό πλάνο της αλυσίδας, εκτός από τις ανακαινίσεις καταστημάτων και τον εκσυγχρονισμό των αποθηκών της, περιλαμβάνει και την επέκταση του δικτύου της, αλλά και τις επεκτάσεις και ανακαινίσεις των κέντρων logistics. Σε ότι αφορά τις επενδύσεις για το οικονομικό έτος 2019, θα ξεπεράσουν τα 120 εκατ. ευρώ καταγράφοντας άνοδο 20% σε σχέση με τα προηγούμενα έτη και θα περιλαμβάνουν: την αύξηση των σημείων πώλησης με έξι νέα καταστήματα που θα λειτουργήσουν στο οικονομικό έτος 2019 -2020, την πλήρη ανακαίνιση κι επέκταση σε επτά υπάρχοντα σημεία πώλησης, την ολοκλήρωση του πλάνου εγκατάστασης φούρνων σε όλα τα καταστήματα της αλυσίδας, την επέκταση των αποθηκευτικών χώρων και συγκεκριμένα τη δημιουργία νέων χώρων ψυγείου και κατάψυξης και την τοποθέτηση ραφιών, σε τρία από τα τέσσερα logistics centers στην Αθήνα, τα Τρίκαλα και τη Σίνδο. Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, ζητήματα σχετικά με εξαγορές τρίτων εταιρειών βρίσκονται εκτός στρατηγικής της, καθότι η πολιτική ενίσχυσης της θέσης που κατέχει η αλυσίδα στο λιανεμπόριο επικεντρώνεται μόνο στην οργανική ανάπτυξη. Στο μεταξύ, σημαντικής αξίας είναι οι επενδύσεις της Lidl και στις τιμές – πρόσφορες, όπου ετησίως δαπανά ένα κονδύλι της τάξης των 60 εκατ. ευρώ, ώστε να καταστεί ανταγωνιστικότερη.

Στον τομέα της τεχνολογίας η Lidl, στοχεύοντας στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών, άλλαξε το ταμειακό της σύστημα από display POS σε touch POS, εγκατάστησε το σύστημα Lidl Mobile Office (ΛΙΜΟ) για την καλύτερη επικοινωνία των καταστημάτων με τους Προϊσταμένους Πωλήσεων, προχώρησε στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος e-learning για τους εργαζόμενους στα καταστήματά της και ανέπτυξε ένα σύστημα ενδοεπικοινωνίας, το Quail, το οποίο χρησιμοποιούν οι συνεργάτες στο δίκτυο.

Ψηλά στην επενδυτική ατζέντα της Lidl βρίσκεται και η εκπαίδευση. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και το 2019, η Lidl Hellas προγραμματίζει μια σειρά από δράσεις με κόστος που ξεπερνάει τις 600.000 ευρώ. Συνολικά, εντός του 2019, θα επενδυθούν περί τα 800.000 ευρώ για την ικανοποίηση και δέσμευση των εργαζομένων της και, επιπλέον κεφάλαια, θα διατεθούν στην εκπαίδευση και ανάπτυξη του δυναμικού της, με τη συνολική επένδυση το 2019 να ανέρχεται στα 1.300.000 ευρώ. Τέλος, η Lidl ανέπτυξε, με ισχύ από 1 Μαρτίου 2019, μια νέα μισθολογική δομή, που θα έχει ως αποτέλεσμα αυξημένη επένδυση σε μισθούς κατά 5,3%, με τη συνολική μισθολογική δαπάνη να φθάνει τα 130 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

    Ιάκωβος Ανδρεανίδης
    Πρόεδρος Διοίκησης,
    Lidl Hellas

«Από το 1999 μέχρι σήμερα, στη Lidl Ελλάς προωθούμε την ποιότητα, αναδεικνύουμε τη φρεσκάδα, εγγυόμαστε την υψηλή ποιότητα σε χαμηλές τιμές και δημιουργούμε αξία για τους καταναλωτές και τη χώρα μας.
Επενδύσαμε με συνέπεια και εξελίξαμε την επιχειρηματική μας παρουσία μαζί με το άμεσο και έμμεσο περιβάλλον της εταιρείας, δηλαδή μαζί με τους Stakeholder μας: Τους Πελάτες, τους Εργαζόμενους, τους Προμηθευτές, την Εθνική Οικονομία, την Κοινωνία.
Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην Ελλάδα και θα παραμείνουμε εδώ ως εταιρεία, ως στελέχη, ως εργαζόμενοι, με κοινό στόχο: Να παραμείνουμε σταθερός πυλώνας ανάπτυξης και εξέλιξης, για την κοινωνία και τον τόπο».