Απέσπασε την ανώτατη διάκριση βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα με την ένταξή της στη λίστα των “Sustainable Companies“ και των “The Most Sustainable Companies in Greece” για το 2024. Κορυφαίες επιδόσεις βιωσιμότητας κατέγραψε για ακόμα μία χρονιά η Lidl Ελλάς, σύμφωνα με τον Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης “The ESG Index in Greece”, που καθορίζεται από το Δίκτυο των Υπεύθυνων Οργανισμών και Ενεργών Πολιτών, QualityNet Foundation.

Η Lidl Ελλάς αξιολογήθηκε από Ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή για τη στρατηγική βιωσιμότητας και την προσέγγισή της ως προς την αντιμετώπιση των θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας βάσει κριτηρίων ESG (Περιβάλλον-Κοινωνία-Διακυβέρνηση).

Η εταιρεία πιστοποιήθηκε σε 2 επίπεδα. Αναδείχθηκε σε πρώτο επίπεδο στη λίστα των “Sustainable Companies” και σε δεύτερο επίπεδο ως μία από τις “The 50 Most Sustainable Companies in Greece” για το 2024, διάκριση που την καθιστά εταιρεία-πρότυπο σε θέματα βιωσιμότητας στην Ελλάδα. «Η ένταξή μας στις “The Most Sustainable Companies in Greece” μας καθιστά πρεσβευτές σύγχρονων αντιλήψεων και ορθών πρακτικών που βελτιώνουν τις βιώσιμες προοπτικές της χώρας, διάκριση που μας τιμάει ιδιαίτερα», δήλωσε η Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter