Η ανάπτυξη της αλυσίδας Lidl στο Ηνωμένο Βασίλειο προβλέπεται πως θα οδηγήσει στη δημιουργία 2.500 θέσεων εργασίας.

Αυτό προκύπτει από το επενδυτικό πλάνο που ανακοίνωσε η εταιρεία για το 2014, ύψους 220 εκατ. λιρών, στο οποίο περιλαμβάνεται η λειτουργία 20 νέων καταστημάτων στη χώρα. Με την προσθήκη αυτή, το συνολικό δίκτυο της αλυσίδας θα απαρτίζεται από 620 καταστήματα. Η αλυσίδα δηλώνει πως η επιτυχία της οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη λειτουργία της βάσει ενός άκρως αποτελεσματικού επιχειρηματικού μοντέλου, που μειώνει τα κόστη αλλά και την περιβαλλοντική επιβάρυνση, δίνοντας τη δυνατότητα στην εταιρεία να προσφέρει προϊόντα ποιοτικά σε χαμηλές τιμές. Οι πωλήσεις της το 2013 αυξήθηκαν κατά 20%, ανερχόμενες σε 3,3 δισ. λίρες. Την ίδια περίοδο, η αλυσίδα ανακοίνωσε την πώληση online προϊόντων της αλυσίδας House of Fraser, μέσω του δικού της site.