Με την ευκαιρία των δέκα χρόνων λειτουργίας του Κέντρου Logistics της Lidl Hellas στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων, η εταιρεία οργάνωσε στις 29 Μαρτίου εορταστική εκδήλωση για να τιμήσει όλους τους συντελεστές της επιτυχούς λειτουργίας του.

Το εν λόγω logistic center είναι ένα μεταξύ των πέντε που διαθέτει στην Ελλάδα (Αττική, Πάτρα, Τρίκαλα, Θεσσαλονίκη, Θήβα). Από τις εγκαταστάσεις του εφοδιάζονται περισσότερα από 45 Lidl, από τη Δ. Μακεδονία και τα νησιά του Ιονίου ως την Εύβοια. Σε αυτό σήμερα εργάζονται περισσότερα από 140 άτομα, ενώ στην ευρεία περιοχή που τροφοδοτεί, περιλαμβανομένων του προσωπικού των καταστημάτων της, απασχολεί περί τους 850 εργαζόμενους. Η διοίκηση της εταιρείας ήδη σχεδιάζει την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό του.