«Η λύση IP τηλεφωνίας & UM είναι βασισμένη στο πρωτόκολλο IP, οπότε ένας φυσικός "δρόμος" για να περάσει την πληροφορία μπορεί να είναι ένα ασύρματο δίκτυο τεχνολογίας WLAN , wireless mesh κτλ, που αποτελεί μια επέκταση του ενσύρματου δικτύου της κάθε επιχείρησης», μας είπε μεταξύ άλλων ο κ. Δημήτρης Σαλπέας, product manager στη διεύθυνση επιχειρησιακών λύσεων της Otenet.

rn

(Το κείμενο είναι συνοδευτικό του αφιερώματος "IP λύσεις: η προστιθέμενη αξία των συστημάτων της επιχείρησής σας")

Μια επιχείρηση, η οποία λειτουργεί στον κλάδο του λιανεμπορίου και έχει μεμονωμένα καταστήματα ή αλυσίδα καταστημάτων, ενδείκνυται να επενδύσει σε μια τέτοια τεχνολογία, γιατί έχει άμεση απόσβεση με ελάχιστο κόστος επένδυσης σε γνώση και χρήμα.

Συγκεκριμένα, με τη χρήση μιας μόνο ασύρματης WiFi συσκευής, μπορεί κάθε υπάλληλος ή πωλητής να έχει άμεση πρόσβαση στο μηχανογραφικό σύστημά της, υπηρεσίες τηλεφώνου με χρήση ip soft phone και πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα resources της επιχείρησης (fax, email, voice mail κλπ), κάνοντας χρήση της υποδομής unified communications, στην οποία η επιχείρηση έχει επενδύσει. Ένα τυπικό παράδειγμα αφορά σε μια επιχείρηση με ένα κεντρικό γραφείο και πέντε καταστήματα. Στο κεντρικό σημείο έχει εγκατεστημένη όλη την υποδομή της, δηλαδή το τηλεφωνικό κέντρο και τις γραμμές επικοινωνίας για φωνή, τη βάση δεδομένων και την εμπορική εφαρμογή, τον email server, fax, VPN server, καθώς και κάθε άλλη μορφή επικοινωνίας, που πιθανόν να διαθέτει (GSM gateways κλπ).

Επίσης από το κεντρικό σημείο υπάρχει σύνδεση προς ένα ασύρματο metropolitan δίκτυο με χωρητικότητα ικανή να καλύψει τις ανάγκες της επιχείρησης-πελάτη. Σε κάθε κατάστημα -δεδομένου ότι βρίσκεται υπό την κάλυψη του ίδιου ασύρματου δικτύου ή άλλου συνδεμένου ασύρματου δικτύου- οι υπάρχοντες υπολογιστές συνδέονται ασύρματα στο δίκτυο και τρέχουν λογισμικό VPN client, που τους επιτρέπει την ασφαλή σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο (256-bit encryption), μέσω της οποίας είναι εφικτή η άμεση πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα resources, όπως δηλαδή θα συνέβαινε αν ήταν συνδεδεμένοι στο τοπικό LAN δίκτυο.

Με βάση το παραπάνω σενάριο, ο υπάλληλος ενός καταστήματος μπορεί να δει αποθέματα προϊόντων, να τιμολογήσει και να τυπώσει στον τοπικό εκτυπωτή, να βάλει παραγγελία και γενικά να κάνει κάθε εργασία που θα έκανε, εάν ήταν στο κεντρικό γραφείο. Στον υπολογιστή του τρέχει λογισμικό IP soft phone, στο οποίο αντιστοιχεί εσωτερικό νούμερο για άμεση σύνδεση στο τηλεφωνικό κέντρο του κεντρικού γραφείου, και βεβαίως έχει πρόσβαση στις τηλεφωνικές γραμμές, που αυτό διαχειρίζεται. Επίσης, κάθε τηλέφωνο έχει τον δικό του δημόσιο αριθμό κλήσης, οπότε οι πελάτες κάθε καταστήματος μπορούν να καλέσουν απευθείας στο κατάστημα. Επιπλέον, το κατάστημα έχει ξεχωριστό αριθμό για fax, ενώ η αποστολή & λήψη μηνυμάτων πραγματοποιείται μέσω του unified messaging στο email client, που τρέχει στον υπολογιστή. Οι πωλητές μπορούν να έχουν handheld ασύρματες συσκευές, οι οποίες συνδέονται και αυτές με τον ίδιο τρόπο στην πλατφόρμα, και παρέχουν τηλεφωνικές και λοιπές υπηρεσίες που υποστηρίζει ο υπολογιστής. Κάθε κατάστημα μπορεί να μιλά και να ανταλλάσσει πληροφορίες με το κεντρικό γραφείο ή οποιοδήποτε άλλο κατάστημα της επιχείρησης χωρίς επιπρόσθετα τηλεπικοινωνιακά κόστη, αφού όλες οι υπηρεσίες περνάνε από το IP wireless δίκτυο. Ακόμα, η διοίκηση της επιχείρησης μπορεί να έχει πλήρη εικόνα και πρόσβαση από ένα άλλο απομακρυσμένο σημείο οπουδήποτε στον κόσμο μέσα από ασφαλή VPN (Virtual Private Network) σύνδεση.

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η επιχείρηση έχει τεράστιο όφελος από την κεντρική διαχείριση των επικοινωνιών της, γιατί έχει μόνο κεντρικές τηλεφωνικές γραμμές, ενιαία τηλεφωνική αρίθμηση -άρα καλύτερη εικόνα προς τους πελάτες- και ελάχιστο έως μηδενικό κόστος συντήρησης εξοπλισμού και υποδομών στα επιμέρους καταστήματα. Η απόσβεση της επένδυσης γίνεται περίπου σε 10 μήνες ανάλογα με την επιχείρηση, η οποία -πέρα από την απόσβεση- απολαμβάνει καθαρό κέρδος από οικονομία στα τηλεπικοινωνιακά της έξοδα.