Την ενίσχυση των διασυνοριακών λιανικών πωλήσεων επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία στοχεύει να καταργήσει τα σύνορα στο εμπόριο μέσω διαδικτύου, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να αξιοποιούν τις τιμές που προσφέρουν εταιρίες-αλυσίδες καταστημάτων άλλων κρατών.
Η Επίτροπος της Ε.Ε. για θέματα Καταναλωτών, κα. Meglena Kuneva, πρότεινε οδηγία, η οποία αναμένεται να εισαχθεί το φθινόπωρο και αντικαθιστά πακέτο από ποικίλα διαφορετικά μέτρα καταναλωτικής προστασίας, που ισχύουν μέχρι σήμερα.
Με τη νομοθεσία αυτή θα καλύπτονται ζητήματα όπως οι εγγυήσεις προϊόντων και οι περίοδοι επιστροφών και θα διευκολυνθεί η διασυνοριακή αγορά και πώληση αγαθών με επακόλουθο και την πτώση των τιμών.
Ακόμη θα ρυθμιστούν ζητήματα, τα οποία αφορούν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στο διαδίκτυο και θα διασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων όσων επιχειρούν ηλεκτρονικές αγορές και εμπόριο.
Όπως επισήμανε η κα. Kuneva “το διαδίκτυο προσφέρει μια τρομερή δυνατότητα για τους καταναλωτές. Διευρύνει το μέγεθος της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται και τους παρέχει πρόσβαση σε περισσότερους προμηθευτές και περισσότερες επιλογές. Καθιστά δυνατή τη σύγκριση μεταξύ προμηθευτών προϊόντων και τιμών, σε μια πρωτοφανή κλίμακα».

Εμπόδια
«Πρέπει να προσέξουμε ώστε η χρήση της πλατφόρμας που παρέχει το διαδίκτυο να μην επιβραδυνθεί λόγω της αδυναμίας μας να εξαλείψουμε σημαντικά ρυθμιστικά εμπόδια, πρέπει να διατηρήσουμε την αγορά καθαρή από ταχέως αναδυόμενες μορφές απάτης και παραπλανητικές πρακτικές και να αντιμετωπίσουμε καίρια καταναλωτικά θέματα όπως η ιδιωτική ζωή και η εμπιστοσύνη» επισήμανε η ίδια.
Συνοπτικά τα 5 μέτρα προτεραιότητας για το διασυνοριακό λιανικό εμπόριο, που θα θέσει από το φθινόπωρο η Επίτροπος είναι τα ακόλουθα:
– Ενιαία και απλή δέσμη νομοθετικών πράξεων για τις καταναλωτικές συμβάσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ζούγκλα περίπλοκων νόμων, που προέκυψαν αποσπασματικά τα τελευταία 20 χρόνια. Το πρακτικό αποτέλεσμα είναι ένας λαβύρινθος με διαφορετικά δικαιώματα και πρακτικές, από τις περιόδους υπαναχώρησης έως τις εγγυήσεις, που δημιουργούν ασάφεια και σύγχυση τόσο στους καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις.
– Ανάγκη αναθεώρησης των περιορισμών σχετικά με το διαδίκτυο, ως μέρος της αναθεώρησης του κανονισμού για τους οριζόντιους περιορισμούς στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού της ΕΕ
– Κριτική εξέταση της νομιμότητας τεχνητών γεωγραφικών περιορισμών, που περιορίζουν τους καταναλωτές στα εθνικά τους σύνορα. Δεν υπάρχει θέση στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά για τεχνητούς γεωγραφικούς περιορισμούς που περιορίζουν τους καταναλωτές.
– Εξάλειψη της επόμενης γενιάς αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που αναπτύσσονται ταχέως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους έναν οδηγό για ψηφιακούς χρήστες, που θα διασαφηνίζει τον τρόπο εφαρμογής των υφιστάμενων δικαιωμάτων των καταναλωτών στον ψηφιακό τομέα. Η κύρια πρόκληση στο θέμα αυτό προκύπτει από την εμφάνιση νέων πρακτικών, κατά των οποίων πρέπει ακόμη να δοκιμαστεί η νομοθεσία, στις οποίες περιλαμβάνονται η εκτεταμένη χρήση προεπιλεγμένων πεδίων, οι ιογενείς διαφημίσεις και η ασάφεια εμπορικών και μη εμπορικών ανακοινώσεων.
– Παροχή εξασφάλισης για σημαντικά θέματα που αφορούν την προστασία της ιδιωτικής ζωής του ατόμου – συλλογή δεδομένων και πρακτικές συγκέντρωσης γενικών χαρακτηριστικών – έτσι ώστε να μην κλονίζεται η εμπιστοσύνη στον ψηφιακό χώρο.