Με συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος ίσο με 3.593.139,16 ευρώ εγκρίθηκε στις 7 Ιουνίου η υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας ενός επενδυτικού σχεδίου της Λαριπλάστ. Ειδικότερα, η πρόσφατη ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο αναφέρεται στην επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας της Λαριπλάστ στη Λάρισα με την προσθήκη νέας γραμμής παραγωγής χάρτινων κυπέλλων.

Όσον αφορά στη συμβατική επένδυση, το ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής ανέρχεται στα 1.616.912,62 ευρώ. Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας, οι οποίες θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης, ανέρχονται σε 43 ετήσιες μονάδες εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Απρίλιο είχε ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο ένα ακόμα επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας παραγωγής συσκευασιών τροφίμων για την επέκταση της μονάδας παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας τροφίμων μίας χρήσης αλλά και πολλαπλών χρήσεων, μία επένδυση ύψους 2.667.500 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης (2.362.000 ευρώ) αφορούσε στην απόκτηση μηχανολογικού εξοπλισμού και το υπόλοιπο ποσό (160.000 ευρώ) στην αναδιαμόρφωση του υπογείου του εργοστασίου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter