Με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας της Γης στις 22 Απριλίου, η L’ Oreal ανακοίνωσε την ανανέωση της αφοσίωσής της στη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και της οικολογικής διαχείρισης των πρώτων υλών, σε συνδυασμό με τη διατήρηση ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας.

Στο πεδίο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η L’ Oreal καθιέρωσε για την περίοδο 2005-2015: τη μείωση στο μισό α) της εκπομπής αερίων που επιδεινώνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, β) της χρήσης νερού και γ) των απορριμμάτων που προκύπτουν ανά μονάδα τελικού προϊόντος.

Τον προηγούμενο χρόνο η L’ Oreal κατάφερε να μειώσει το συνολικό ποσό των εκπομπών CO2 κατά 6,6%, τη χρήση νερού ανά τελικό προϊόν κατά 3,8% και τα απορρίμματα ανά τελικό προϊόν κατά 0,5%.