Το 2022-2023 η Kyknos κατάφερε να μειώσει τις άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις παραγωγικές λειτουργίες της κατά 382 tCO2 σε σχέση με το 2021-2022, σύμφωνα με την 1η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρείας.

Αναλυτικότερα, η εταιρεία πέτυχε το 30% της ενέργειας που καταναλώνει συνολικά να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συγκεκριμένα ηλιακή ενέργεια. Με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MWp στις στέγες του εργοστασίου στα Σαβάλια Ηλείας, αποτρέπεται κάθε χρόνο η έκλυση 1.100 τόνων διοξειδίου του άνθρακα που σχετίζονται με ενέργεια προερχόμενη από ορυκτά καύσιμα.

Τον Ιούνιο του 2023 ξεκίνησε εργασίες για εγκατάσταση επιπλέον φωτοβολταϊκών πάνελ ισχύος 1 MWp που θα αυξήσει κατά 15% τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στην χρήση 2023-2024. Στόχος της εταιρείας είναι το 2023-2024 να μειώσει ακόμα περισσότερο τις άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και συγκεκριμένα κατά 2% ανά τόνο παραγόμενου προϊόντος και ταυτόχρονα να αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κατά 15%.

Όσον αφορά στη διαχείριση υδάτων, η Kyknos διαθέτει Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού υψηλής δυναμικότητας, με τη συνολική ποσότητα νερού που η εταιρεία διαχειρίστηκε στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού για το έτος 2022 να ανέρχεται στα 407.786 m3.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter