Αύξηση πωλήσεων και μικρή κερδοφορία, έναντι ζημιών το προηγούμενο έτος, κατέγραψε το 2023 το Κτήμα Σεμέλη, η διοίκηση του οποίου βλέπει για το τρέχον έτος σημαντική περαιτέρω αύξηση πωλήσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για το 2023, η περασμένη χρονιά έκλεισε για το Κτήμα Σεμέλη με κύκλο εργασιών ύψους 5,94 εκατ. ευρώ, έναντι 4,87 εκατ. ευρώ το 2022, μία αύξηση που «πέρασε» και στα μικτά κέρδη, τα οποία αυξήθηκαν σχεδόν κατά 1 εκατομμύριο ευρώ μέσα σε έναν χρόνο: από τα 2,07 εκατ. ευρώ στα 3,03 εκατ. ευρώ. Και παρά την αύξηση των εξόδων διάθεσης (από τα 1,67 εκατ. ευρώ στα 2,02 εκατ. ευρώ) και των εξόδων διοίκησης (από τα 557.920 ευρώ στα 757.025 ευρώ), το αποτέλεσμα προ φόρων της εταιρείας διαμορφώθηκε σε κέρδη 10.224 ευρώ, έναντι ζημιών 293.828 ευρώ το 2022, και το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους σε κέρδη 8.624 ευρώ, έναντι ζημιών 295.428 ευρώ το 2022. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα κέρδη EBITDA της επιχείρησης σχεδόν διπλασιάστηκαν, αγγίζοντας τα 700.000 ευρώ το 2023, έναντι 388.572 ευρώ το 2022.

Αισιοδοξία παρά τις προκλήσεις
Όπως επισημαίνει η διοίκηση της εταιρείας, το 2023 ήταν μια πολύ δύσκολη και απαιτητική χρονιά για τον ελληνικό αμπελώνα εν γένει, με παραπάνω από εμφανείς τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής. Παρότι στην Ελλάδα συνολικά υπήρξε πέρυσι αύξηση φυτεύσεων κατά 0,9% (ήτοι πλέον ο ελληνικός αμπελώνας εκπροσωπεί το 1,3% του παγκόσμιου αμπελώνα), ο συνδυασμός των έντονων βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου, με τις θερμές και ξηρές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οδήγησε σε μια πολύ μεγάλη μείωση της παραγωγής κατά 34,4%. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του κόστους των σταφυλιών, και κατά συνέπεια των προϊόντων, καθώς και την κατά πολύ μικρότερη ποσότητα διάθεσης.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Αμπέλου και Οίνου (OIV), και το 2024 ο κλάδος θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει, αλλά ηπιότερα, τα ίδια προβλήματα. Υπό το πρίσμα της εξελισσόμενης κατάστασης, η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά πως, μετά τα μέτρα που έχει ήδη υλοποιήσει για τη στήριξη της ρευστότητάς της, τη σταδιακή ενεργειακή αυτονομία της, τη βιώσιμη ανάπτυξη της, αλλά και την ενίσχυση της θέσης της στην αγορά, το 2024 αφενός δεν θα επηρεαστεί η παραγωγική της δυνατότητα και η χρηματοοικονομική της κατάσταση, αφετέρου θα σημειώσει σημαντική αύξηση πωλήσεων, τόσο στην εσωτερική όσο και στην αγορά του εξωτερικού. Η ανάπτυξη αυτή θα προέλθει εκτός από την αύξηση της διανομής και τη περαιτέρω ενίσχυση των υπαρχόντων προϊόντων, και από το λανσάρισμα νέων καινοτόμων προϊόντων.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter