Αύξηση τζίρου, αλλά και διεύρυνση ζημιών παρουσίασε στη χρήση 2022-23 (1η Ιουλίου 2022 – 30 Ιουνίου 2023) η Fruvenco, μέσω της οποίας το επενδυτικό ταμείο SMERemediumCap (SMERC), με εκτελεστικό πρόεδρο τον Νίκο Καραμούζη, έχει εξαγοράσει την εξαγωγική εταιρεία φρούτων και λαχανικών Krop. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της Fruvenco (που αποτυπώνουν ουσιαστικά τα οικονομικά μεγέθη της Krop), η εταιρεία πραγματοποίησε το 2022-23 πωλήσεις ύψους 11,56 εκατ. ευρώ, έναντι 7,32 εκατ. το 2021-22, χάρη στη διεύρυνση του πελατολογίου της, όμως το υψηλό κόστος αναλώσεων, που ξεπέρασε τα 8,5 εκατ. ευρώ (έναντι 5,82 εκατ. το 2021-22) «ροκάνισε» την αύξηση αυτή, κι έτσι το αποτέλεσμα της εταιρείας από λειτουργικές δραστηριότητες διαμορφώθηκε σε ζημίες 917.755 ευρώ (2021-22: ζημίες 168.444 ευρώ), ενώ το αποτέλεσμα μετά από φόρους έκλεισε σε ζημίες ύψους 1,31 εκατ. ευρώ (2021-22: ζημίες 217.413 ευρώ). Σημειωτέον ότι το 2022-23 εκτοξεύθηκαν οι πωλήσεις της εταιρείας στην Αυστρία (1,5 εκατ. ευρώ, έναντι 93.050 ευρώ το 2021-22) και στη Σερβία (1,6 εκατ. ευρώ, έναντι 614.314 ευρώ), ενώ νέες αγορές που άνοιξαν ήταν: Ελβετία, Ην. Βασίλειο, Ισπανία και Ολλανδία.

Οι προκλήσεις του 2022-23
Οι δυσκολίες που αντιμετώπισε η Krop κατά την οικονομική χρήση 2022-23 ήταν:

  • Η έλλειψη εργατικών χεριών κοπής των φρούτων, που οδήγησε στην άνοδο των κοστολογίων, καθώς και την κακή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, με αποτέλεσμα κακή ποιότητα προϊόντος στον τελικό πελάτη (αύξηση των διαμαρτυριών) και αύξηση του τελικού κόστους του προϊόντος. Η έλλειψη εργατικού δυναμικού στην παραγωγή οδήγησε και σε μη βέλτιστη χρήση και απόδοση των μηχανημάτων συσκευασίας.
  • Οι γενικότερες πληθωριστικές πιέσεις και η αύξηση του κόστους ενέργειας οδήγησαν σε σημαντική αύξηση των κοστολογίων, που δεν κατάφερε να μετακυλιστεί στους πελάτες.
  • Η ποιότητα της πρώτης ύλης, και ειδικότερα του πορτοκαλιού που αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του ομίλου, ήταν χαμηλή λόγω ακατάλληλων καιρικών συνθηκών ως απόρροια της κλιματικής αλλαγής και της εξάπλωσης του μαύρου αλευρώδη που πλήττει τις εν λόγω καλλιέργειες. Τα υψηλά ποσοστά δεύτερης κατηγορίας προϊόντων και η έλλειψη επαρκών αγορών για την έγκαιρη διοχέτευσή τους, οδήγησε σε περαιτέρω υποβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων και τελικώς σε μεγαλύτερες απώλειες στο μικτό περιθώριο κέρδους.
  • Υπήρξε έντονος ανταγωνισμός από μη ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. Αίγυπτος, Τουρκία) στον κλάδο των εσπεριδοειδών, δημιουργώντας περαιτέρω πτώση ζήτησης των ελληνικών προϊόντων, λόγω μη ανταγωνιστικότητας της τιμής.
  • Η διεύρυνση του πελατολογίου είχε έμμεσες επιπτώσεις στην παραγωγικότητα και την αύξηση του κόστους παραγωγής, λόγω της αργής καμπύλης μάθησης των προδιαγραφών και απαιτήσεων των νέων πελατών.

Πάντως, για την τρέχουσα χρήση η διοίκηση της Fruvenco επιδιώκει ανάπτυξη του τζίρου και βελτίωση των λειτουργικών της αποτελεσμάτων, επενδύοντας μηχανολογικά αλλά και στην επέκταση του πελατολογίου της.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter