Νέα δυναμική θα αποκτήσει αυτή την εβδομάδα η ιδιωτικοποίησης της Εμπορικής Τραπέζης, με κύρια εξέλιξη τη σύγκληση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων, σήμερα Δευτέρα, για την αποτίμηση σε ισοδύναμα μετρητών της πρότασης της Τράπεζας Κύπρου.

Όπως επισημαίνει η Ναυτεμπορική, μετά την αναμφίβολη άσκηση πιέσεων προς την Credit Agricole για σαφή βελτίωση του προσφερόμενου από αυτήν τιμήματος αποκλειστικά σε μετρητά, μέσω της δημοσιοποίησης της γνώμης του ΔΣ της Εμπορικής επί των δύο επισήμως κατατεθειμένων προτάσεων εξαγοράς της την περασμένη εβδομάδα, η σύγκληση και μόνον της επιτροπής «προκαλεί» τη γαλλική πλευρά προς την ίδια κατεύθυνση.

Σύμφωνα με το ΔΣ της τράπεζας, η πρόταση της Credit Agricole δεν προσφέρει υπερτίμημα απόκτησης ελέγχου στους μετόχους της Εμπορικής, ενώ το ανά μετοχή τίμημα, που προτείνει, μόλις αγγίζει την ελάχιστη εύλογη αποτίμηση της Εμπορικής.

Σημαντικότερη για το μέλλον της Εμπορικής και των δύο προτάσεων κρίνεται η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, καθώς τότε το υπουργείο Οικονομίας θα πρέπει να ανακοινώσει την πρόταση που προκρίνει η κυβέρνηση, όσον αφορά στο σύνολο των μετοχών της Εμπορικής που ελέγχει το Δημόσιο.

Υπενθυμίζεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής και τρίτης πρότασης εξαγοράς του ελέγχου της Εμπορικής Τραπέζης από άλλο ενδιαφερόμενο έχει οριστεί η 25η Ιουλίου, ενώ η Credit Agricole και η Τράπεζα Κύπρου έχουν τη δυνατότητα βελτίωσης των προσφορών τους έως την 31η Ιουλίου.

Σημαντική ημερομηνία για την υλοποίηση της πρότασης της Τράπεζας Κύπρου κρίνεται η 28η Ιουλίου, ημέρα κατά την οποία συγκαλείται γενική συνέλευση των μετόχων της με θέμα την αύξηση στο μετοχικό της κεφάλαιο για την εξαγορά της Εμπορικής.

Με τα σημερινά δεδομένα, οι δύο προτάσεις ισχύουν το αργότερο μέχρι την 7η Αυγούστου, αν δηλαδή δεν εμφανιστεί και έτερος διεκδικητής της Εμπορικής.