Στον αέρα κινδυνεύουν να τιναχτούν οι διαπραγματεύσεις της Aldi με τους 650 εργαζομένους της, καθώς η διοίκησή της τους διαμήνυσε πως στις επαφές της με υποψήφιους αγοραστές των εγκαταστάσεών της δεν θέτει ως όρο την επαναπρόσληψή τους.

Η διοίκηση πρότεινε, εκτός από τη νόμιμη αποζημίωση, την επιπλέον καταβολή δύο μισθών για κάθε εργαζόμενο που αποχώρησε μετά τις 15 Ιουλίου ή πρόκειται να αποχωρήσει μέχρι την οριστική παύση των δραστηριοτήτων της αλυσίδας. Οι εργαζόμενοι δεν συναινούν στο χαμηλό ύψος της πρόσθετης αποζημίωσης, εφόσον η άρνηση της διοίκησης να διαπραγματευτεί την επαναπρόσληψή τους, στην ουσία τους καταδικάζει σε μακροχρόνια ανεργία.

Κατά πληροφορίες οι εκπρόσωποί τους θα επιμείνουν, καθώς, χωρίς τη συγκατάθεσή τους, η Aldi δεν δικαιούται να προβεί σε ομαδικές απολύσεις, οπότε θα υποχρεωθεί, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, να απολύει το πολύ 25-30 άτομα μηνιαίως. Ήδη, το Σάββατο 13 Νοεμβρίου έκλεισαν τα πρώτα 8 καταστήματα της αλυσίδας στη Νότια Ελλάδα, ενώ ως τα μέσα του Δεκέμβρη θα κλείσουν τα τελευταία 6 στη Θεσσαλονίκη.