Ισχυρή αύξηση κατέγραψαν στο α’ τρίμηνο του έτους τα οικονομικά μεγέθη της Κρι-Κρι, ενισχυμένα κυρίως από τον κλάδο του γιαουρτιού. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της Κρι-Κρι διαμορφώθηκε το α’ τρίμηνο 2023 σε €45,90 εκατ., έναντι €30,73 εκατ. το α’ τρίμηνο 2022 (+49,3%).

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €9,71 εκατ., έναντι €1,75 εκατ. το 2022, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €8,46 εκατ., έναντι €0,55 εκατ. το 2022, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €6,68 εκατ., έναντι €0,45 εκατ. το 2022.

Στον κλάδο γιαουρτιού συνολικά οι πωλήσεις της Κρι-Κρι αυξήθηκαν κατά +48,6% σε αξία και +18,5% σε όγκο. Στις αγορές του εξωτερικού, οι πωλήσεις παρουσιάζουν ισχυρή ανάπτυξη +52,9%, αγγίζοντας τα €23 εκατ.. Σημαντική ώθηση υπάρχει από τις βασικές αγορές της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και από άλλες χώρες όπως η Σουηδία, η Αυστρία και το Βέλγιο. Αναφορικά με τα μεγέθη κερδοφορίας, παρατηρείται ανάκαμψη των περιθωρίων στα φυσιολογικά τους επίπεδα.

Ισχυρή ανάπτυξη των πωλήσεων και στην Ελλάδα
Πολύ ισχυρή ανάπτυξη εμφανίζουν οι πωλήσεις γιαουρτιού και στην εγχώρια αγορά. Συγκεκριμένα, παρουσιάζουν αύξηση +43,3%, ξεπερνώντας τα €17,5εκατ.. Παράλληλα, παρατηρείται έντονη στροφή των καταναλωτών στα γιαούρτια ιδιωτικής ετικέτας (μάλιστα, στοιχεία που επικαλείται η εταιρεία δείχνουν το μερίδιο αγοράς σε όγκο των γιαουρτιών ιδιωτικής ετικέτας ενισχυμένο κατά +5,6 ποσοστιαίες μονάδες), ως αποτέλεσμα των επιλογών τους για οικονομικότερα προϊόντα. Η τάση αυτή ασκεί έντονη πίεση στα branded γιαούρτια, γεγονός που φαίνεται να ευνοεί την Κρι-Κρι, αφού αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό για την εγχώρια αγορά γιαουρτιών ιδιωτικής ετικέτας.
Όσον αφορά στον κλάδο του παγωτού, όπου το α’ τρίμηνο δεν είναι αντιπροσωπευτικό των ετήσιων αποτελεσμάτων λόγω της μεγάλης εποχικότητας, οι πωλήσεις εσωτερικού διαμορφώθηκαν σε €3,49 εκατ. έναντι €1,93 εκατ. της προηγούμενης χρονιάς.

Επενδύσεις 20 εκατ. σε εξοπλισμό, 100 νέες προσλήψεις και προωθητικές ενέργειες
Υπενθυμίζεται ότι η Κρι-Κρι έχει ανακοινώσει μειώσεις τιμών, και εφόσον συνεχιστεί η εξομάλυνση των πληθωριστικών πιέσεων, προγραμματίζονται και περαιτέρω προωθητικές ενέργειες.

Εξάλλου, η ανάπτυξη που εμφανίζουν τα μεγέθη της επιχείρησης δημιουργεί την ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγικής της δυναμικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, εντός του 2023, προγραμματίζει επενδύσεις σε παραγωγικό εξοπλισμό ύψους €20 εκατ., ενώ έχει ήδη προχωρήσει στην πρόσληψη 100 επιπλέον εργαζομένων.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter