Την ίδρυση νέας εταιρείας, με την ονομασία Κρέατα Ελλάδος, ανακοίνωσε ο επιχειρηματίας κ. Αναστάσιος Κυριακίδης, μέλος του ΔΣ της Τεμέτερον ΑΕ, από τη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας. Η Τεμέτερον ΑΕ είναι οικογενειακή επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση και προώθηση προϊόντων κρέατος και παραγώγων τους. Το 2021 η εταιρεία είχε καταγράψει καθαρές ζημίες μετά φόρων ύψους 101.141,97 ευρώ. Η Κρέατα Ελλάδος Μονοπρόσωπη ΙΚΕ θα έχει αντικείμενο την επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβατοειδών, αλόγων και άλλων ιπποειδών (νωπό ή διατηρημένο) μαζί με το χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένου κρέατος αλλά και ζώντων πουλερικών, δημητριακών και ζωοτροφών για εκτροφή.