Στην ίδρυση νέας εταιρείας, με την ονομασία Κρέατα Ελλάδος, προχώρησε ο Αναστάσιος Κυριακίδης, μέλος του ΔΣ της Τεμέτερον ΑΕ, από τη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας.

Η Τεμέτερον ΑΕ αποτελεί οικογενειακή επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση και προώθηση προϊόντων κρέατος και παραγώγων αυτών. Η εταιρεία είχε καταγράψει καθαρές ζημίες μετά φόρων ύψους €101.141,97 στα οικονομικά αποτελέσματα του 2021.

Η εταιρεία με καθαρό κύκλο εργασιών άνω των 2,69 εκατ. ευρώ για το 2021 κατέγραφε τρίτη ζημιογόνα χρονιά στις τέσσερις τελευταίες, όμως κατά το οικονομικό έτος 2021 διέθετε αφορολόγητα αποθεματικά ύψους €705.453.

Η Κρέατα Ελλάδος Μονοπρόσωπη ΙΚΕ έχει ως αντικείμενο την επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβατοειδών, αλόγων και άλλων ιπποειδών (νωπό ή διατηρημένο) μαζί με το χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένου κρέατος αλλά και ζώντων ζώων (πουλερικών), δημητριακών και ζωοτροφών για εκτροφή.

Η νέα εταιρεία διαθέτει μετοχικό κεφάλαιο €5.000 και ο Αναστάσιος Κυριακίδης, διαθέτει πλέον, μετά την ίδρυση από την Υπηρεσία Μίας Στάσης, 5.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας €1,00 το καθένα.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter