Στην οριστική ρύθμιση των τραπεζικών της δανείων εντός του 2022 προσβλέπει η ΚΡΕ.ΚΑ., μετά το «ξεπάγωμα» των συζητήσεων με την doValue Hellas. Το σύνολο του ληξιπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας βρίσκεται υπό τη διαχείριση της doValue Hellas, και η εισηγμένη είχε πολλές επαφές με την doValue στο παρελθόν για ρύθμιση των οφειλών της, ενώ είχε καταθέσει σχετική πρόταση, ωστόσο την τελευταία διετία οι συζητήσεις για πιθανή ρύθμιση των οφειλών παρέμειναν στάσιμες.

Όμως μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2022 η doValue επικοινώνησε εκ νέου με την διοίκηση της εταιρείας, εκφράζοντας την πρόθεση των τραπεζών για οριστική αναδιάρθρωση των οφειλών της, και συμφωνήθηκε η προετοιμασία ενός επικαιροποιημένου επιχειρηματικού σχεδίου από πλευράς της διοίκησης, το οποίο όπως και τα προηγούμενα θα περιλαμβάνεi πρόταση για διαγραφή οφειλών. Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΚΡΕ.ΚΑ., μία βιώσιμη ρύθμιση θα πρέπει να περιλαμβάνει διαγραφή οφειλών που θα ενισχύσει άμεσα την καθαρή θέση της εταιρείας και θα μειώσει τις υποχρεώσεις της, βελτιώνοντας το κεφάλαιο κίνησης.

Πέραν αυτού, μια ρύθμιση σε δόσεις του προς εξυπηρέτηση ποσού, θα το καταστήσει μακροπρόθεσμο, βελτιώνοντας περαιτέρω το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας. Σημειώνεται ότι εις βάρος της εταιρείας έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ποσού 11,6 εκατ. ευρώ για μέρος των οφειλών, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονταν κατά την 31/12/2021 σε ποσό 35,36 εκατ. ευρώ.

Μειωμένος κατά 4,3% ο τζίρος το 2021
Το 2021 ο κύκλος εργασιών της ΚΡΕ.ΚΑ. ανήλθε σε 22.736.222 ευρώ, έναντι 23.767.475 ευρώ το 2020, σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 4,3%. Η μείωση αποδίδεται κυρίως στον περιορισμό της δραστηριότητας στο υποκατάστημα της εταιρείας στα Ιωάννινα, όπου οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 20% μετά την πώληση του σφαγείου της εκεί. Οι πωλήσεις στο υποκατάστημα Αθηνών μειώθηκαν κατά 3,7%, ενώ οι πωλήσεις του κεντρικού παρουσίασαν αύξηση κατά 3%. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές ποσού 4.127.986 ευρώ το 2021, έναντι ζημιών 3.855.121 ευρώ το 2020, σημειώνοντας αύξηση ζημιών της τάξεως του 7,1% η οποία οφείλεται κυρίως στην κυρίως στις ζημιές απομείωσης των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων ποσού 945.417 ευρώ. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους για τη χρήση του 2021 ανήλθαν σε ζημιές 3.680.111 ευρώ έναντι ζημιών 3.551.125 ευρώ το 2020, σημειώνοντας αύξηση 3,6%.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter