Οριακές απώλειες στον τζίρο των μελών του είχε ο όμιλος αγορών ΕΛΕΤΑ το 2010 έναντι του 2009. Μάλιστα, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που διαθέτει κέρδισαν μεγαλύτερη συμμετοχή στις πωλήσεις του δικτύου, ενώ οι επώνυμοι κωδικοί έχασαν σημαντικό μέρος της δυναμικής τους. Ο όμιλος θα συνεχίσει φέτος τη διαφημιστική παρουσία του στην τηλεόραση, χωρίς περικοπές, με την ελπίδα ότι η αίγλη της προβολής μπορεί να ανακόψει την πτωτική τάση των πωλήσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία του ομίλου, κατά την περυσινή χρονιά το δίκτυο των καταστημάτων του δέχθηκε μεγάλη πίεση, λόγω των περικοπών στις δαπάνες των νοικοκυριών που προκαλεί η οικονομική κρίση. Ωστόσο, κατάφερε μεσοσταθμικά να διατηρήσει τα μεγέθη του, σε βάρος, όμως, των κερδών του.

«Ο κλάδος μας γενικότερα αντιμετωπίζει καλύτερα από κάθε άλλη επιμέρους αγορά τις συνέπειες της κρίσης», επεσήμανε στο σελφ σέρβις ο κ. Χρήστος Πούρης, διευθυντής ανάπτυξης του ομίλου, προσθέτοντας ότι αθροιστικά το 2010 οι επιχειρήσεις-μέλη της ΕΛΕΤΑ πραγματοποίησαν τζίρο περίπου 520 εκατ. ευρώ.

Το τέλος του έτους βρήκε την ΕΛΕΤΑ με 382 επιχειρήσεις-μέλη, συνολικού δυναμικού 586 καταστημάτων σε όλη τη χώρα. Περίπου τόσα καταστήματα αριθμούσε ο όμιλος και στα τέλη του 2009, καθότι πέρυσι απώλεσε από το δυναμικό περί τα 5-6 σημεία πώλησης, αλλά ενέταξε σε αυτό 10 νέα. Ο όμιλος σήμερα προσδοκά μια έστω οριακή επέκταση του δικτύου του, μέσω της εγγραφής νέων μελών.

Εκρηκτική αύξηση πωλήσεων στα PL
Ενδιαφέρον έχουν τα επιμέρους στοιχεία των πωλήσεων του ομίλου. Σύμφωνα με τον κ. Πούρη, τους τελευταίους μήνες στην κεντρική αποθήκη της ΕΛΕΤΑ καταγράφεται πολύ μεγάλη αύξηση της κινητικότητας των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Όπως εκτιμάται, η αύξηση της ζήτησής τους ανέρχεται ήδη στο 35%! Η εν λόγω μεταβολή, που αντανακλά τις καταναλωτικές τάσεις συνέπεια της εισοδηματικής κρίσης, σε συνδυασμό με τη διαπίστωση ότι παραμένει σταθερό το σύνολο των πωλήσεων του δικτύου, αποτελεί σαφή δείκτη της μεγάλης πτώσης που υφίσταται η ζήτηση των επωνύμων αγαθών στα καταστήματά του.

Αυτός, εξάλλου, είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΛΕΤΑ υλοποιεί και φέτος το σχέδιο ανάπτυξης προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας σε νέες κατηγορίες προϊόντων. Σημειώνουμε ότι ο όμιλος, παράλληλα, συνεχίζει το πρόγραμμα αναβαθμίσεων στο μηχανογραφικό του σύστημα, ώστε να καταστεί αποδοτικότερος και ταχύτερος στις διαδικασίες του.

Στο μεταξύ, με πολύ αργούς ρυθμούς κινούνται οι διαδικασίες ενσωμάτωσης στην ενιαία εταιρική ταυτότητα του ΕΛΕΤΑ περισσότερων καταστημάτων των μελών του. Οι πιέσεις που ασκούνται στις πωλήσεις των εταιρειών-μελών του, όπως και η απροθυμία των τραπεζών να χρηματοδοτούν τις επενδύσεις της αγοράς, περιορίζει τις διαθέσεις των μελών του ομίλου να προσαρμοστούν στο πρότυπο του σήματος «Proton», επενδύοντας το απαιτούμενο κεφάλαιο. Σε αυτό συμβάλει και το γεγονός ότι όσοι επιχειρηματίες-μέλη του ΕΛΕΤΑ είχαν υποβάλλει φακέλους, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν από τα κοινοτικά προγράμματα, τελικά αποκλείσθηκαν.

Σήμερα υπό το σήμα «Proton» λειτουργούν τα 165 από τα 586 καταστήματα του ομίλου, ενώ μέχρι το τέλος του έτους εκτιμάται ότι θα ενταχθούν ακόμη 10 σημεία πώλησης.

Διαφήμιση χωρίς περικοπές
Παρά τις δυσκολίες της περιόδου, όμως, η διοίκηση του ομίλου έκρινε σκόπιμο να συνεχίσει και φέτος το επικοινωνιακό του πρόγραμμα χωρίς περικοπές. Αυτό, μεταξύ άλλων, προβλέπει και τηλεοπτική διαφήμιση. Όπως αναφέρεται σχετικά, φέτος θα είναι η δεύτερη χρονιά που ο ΕΛΕΤΑ διαφημίζεται από την τηλεόραση, καθώς εκτιμάται ότι η δυναμική προβολή του θα βοηθήσει να διατηρηθεί και φέτος η σταθερότητα των μεγεθών από άποψη πωλήσεων. Κι αυτό, ενόσω πολλοί από το μικρομεσαίο δυναμικό του κλάδου αναμένουν με άγχος ότι φέτος δεν αποκλείεται η πτώση των πωλήσεων να καταγραφεί ως «σημαντική».