Για δέκατη τέταρτη συνεχή χρονιά η KPMG πραγματοποίησε την ετήσια έρευνα αποδοχών και παροχών στον κλάδο του λιανεμπορίου, η οποία αποτελεί μία εκ των δέκα ετήσιων ερευνών που διεξάγει η KPMG σε συνεργασία με ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της ελληνικής αγοράς. Η έρευνα έχει ως στόχο την αξιοποίηση των στοιχείων της από γενικούς διευθυντές, οικονομικούς διευθυντές, διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού και άλλα στελέχη, που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τον τομέα του HR στη διαμόρφωση πολιτικής αποδοχών και παροχών για τους εργαζομένους της εταιρείας τους, για την αντικειμενική αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος αποδοχών και παροχών, καθώς και για τον καθορισμό των ετήσιων αυξήσεων.

Η έρευνα παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία αποδοχών και παροχών για 110 θέσεις εργασίας, εκ των οποίων οι 35 αφορούν σε εξειδικευμένες θέσεις του κλάδου. Βασίζεται σε δείγμα 45 εταιρειών και 21.871 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι αυξήσεις των αποδοχών για το έτος 2007 ανά επίπεδο στελεχών κινήθηκαν στο 5,5%, ενώ τα ποσοστά των αυξήσεων που προβλέπεται να δοθούν για το 2008 αναμένεται να κυμανθούν στο 5,9%. Στα επισυναπτόμενα διαγράμματα παρουσιάζονται ενδεικτικά αποδοχές και παροχές ανώτερων στελεχών (managers) διαφόρων τμημάτων από τον κλάδο του λιανεμπορίου, η διαχρονική εξέλιξη των συνολικών ετήσιων μεικτών αποδοχών ενδεικτικών θέσεων εργασίας του κλάδου κατά την τελευταία πενταετία, καθώς και το ποσοστό των εταιρειών που προσφέρουν μερικές από τις βασικές παροχές σε ορισμένες ή όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων τους.

Εκτός της έρευνας αποδοχών και παροχών για τον κλάδο του λιανεμπορίου, η KPMG πραγματοποιεί μια γενική έρευνα και 8 κλαδικές έρευνες που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους τομείς της ελληνικής αγοράς, παρέχοντας εξειδικευμένα στοιχεία αποδοχών και παροχών για τους εξής κλάδους: φαρμακευτικό, καταναλωτικών προϊόντων, βιομηχανίας, αυτοκινήτου, υψηλής τεχνολογίας, τραπεζικό, ασφαλιστικό και διαφημιστικό.