Μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης κύκλου εργασιών 7,1% σημείωσε το οργανωμένο λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία, σύμφωνα με την έρευνα «The future of Retail: A deep dive into grocery Retail in Greece» της KPMG.

Ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του τζίρου ήταν ποσοστιαία αντίστοιχος με το μέσο ρυθμό ανάπτυξης στο σύνολο του λιανικού εμπορίου.

Την ίδια περίοδο, το περιθώριο μεικτού κέρδους του οργανωμένου λιανικού εμπορίου ειδών παντοπωλείου στην Ελλάδα παρουσιάζει ανάπτυξη, μέσου ετήσιου ρυθμού 3%.

Επίσης, σύμφωνα με την έρευνα, ο λόγος των χρεών σε σχέση με την κερδοφορία (Net debt / EBITDA) παρουσιάζει μείωση, φτάνοντας στο 3,9% για το 2021, γεγονός που υποδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις καταφέρνουν και βελτιώνουν την κερδοφορία τους τα τελευταία χρόνια.

2.700 καταστήματα που ανήκουν σε 53 αλυσίδες
Σημειώνεται, εξάλλου, ότι ο αριθμός των καταστημάτων οργανωμένου λιανικού εμπορίου ειδών παντοπωλείου στην Ελλάδα έχει διαμορφωθεί στα 2.700, τα οποία ανήκουν σε 53 αλυσίδες συνολικά. Οι έξι μεγαλύτεροι ανταγωνιστές στην οργανωμένο ελληνικό λιανεμπόριο είχαν επιτύχει κύκλο εργασιών 8,46 δισ. ευρώ περίπου, αθροιστικά για το 2021, ποσό αυξημένο κατά 61%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών τους το 2017.

Οι κυρίαρχες τάσεις παγκοσμίως για τις επιχειρήσεις του οργανωμένου λιανικού εμπορίου ειδών παντοπωλείου είναι η εισχώρηση της εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, όπως το metaverse, η υιοθέτηση λύσεων τεχνητής νοημοσύνης, η αυτόνομη παράδοση των προϊόντων, οι συνεργασίες και τα οικοσυστήματα μεταξύ των επιχειρήσεων, καθώς και ο σχεδιασμός της εφοδιαστικής αλυσίδας επόμενης γενιάς.

Οι επικρατέστερες τάσεις του μέλλοντος στο ελληνικό οργανωμένο λιανεμπόριο
Σύμφωνα με την έρευνα, επικρατέστερες τάσεις στην Ελλάδα αποτελούν η επέκταση της φυσικής παρουσίας των μεγάλων ανταγωνιστών μέσω εξαγορών τοπικών αλυσίδων με μικρά καταστήματα, η επιστροφή των καταναλωτών στην αγορά προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, η εστίαση και η επένδυση σε πρωτοβουλίες ESG και η προτίμηση των καταναλωτών στην εξαιρετικά γρήγορη παράδοση συγκεκριμένου εύρους προϊόντων μέσω του Quick commerce.
Συμπερασματικά, η αγορά του οργανωμένου λιανικού εμπορίου ειδών παντοπωλείου παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη, παρόλα τα εμπόδια και τις προκλήσεις που εξελίσσονται παγκοσμίως. Η υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών τόσο στις δραστηριότητες που αφορούν τη λειτουργία των επιχειρήσεων στο κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας, τις διαδικασίες back office, όσο και στην άμεση επαφή με τους καταναλωτές κατά τη διαδικασία των αγορών, θα προσφέρουν σημαντικά οφέλη και στις δύο πλευρές και θα συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter