Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της KPMG για τις αποδοχές και τις παροχές του ανθρώπινου δυναμικού στο εγχώριο λιανεμπόριο, η οποία, βασισμένη σε δείγμα 34 εταιρειών, παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία για τις αποδοχές/παροχές 82 γενικών και 36 εξειδικευμένων κλαδικών θέσεων εργασίας, κατά το 55% οι εταιρείες του κλάδου δεν έδωσαν για φέτος αυξήσεις σε καμμία κατηγορία των εργαζομένων του προσωπικού τους.

Στις υπόλοιπες, που έδωσαν αυξήσεις τουλάχιστον σε μια κατηγορία των εργαζομένων τους, συνολικά οι αυξήσεις αυτές στις βασικές αποδοχές των εργαζομένων που επωφελήθηκαν κυμαίνονται κατά μέσο όρο στο 1,5%. Σχετικά με τις εταιρείες που έχουν αποφασίσει να δώσουν αυξήσεις το 2012, τα σχετικά ποσοστά προβλέπεται ότι θα κινηθούν μεσοσταθμικά στο 1,8%.

Επίσης, κατά το 32% των εταιρειών του κλάδου έχουν προχωρήσει σε μειώσεις αποδοχών σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων πέρυσι ή φέτος. Μάλιστα, στο 38% αυτών των εταιρειών οι μειώσεις αναφέρονται ως μόνιμες. Ακόμα, το ποσό που πλήρωσαν οι επιχειρήσεις του δείγματος ως πριμ απόδοσης των εργαζομένων τους το 2010 ανήλθε στο 5% των ετήσιων βασικών αποδοχών τους, αμετάβλητο σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό του 2009.

Σημαντικό εύρημα, όμως, είναι επίσης ότι κατά ποσοστό 52% οι εταιρείες του δείγματος της KPMG είτε προχώρησαν εντός του 2010 είτε θα προχωρήσουν φέτος σε μείωση θέσεων εργασίας, κυρίως λόγω της μείωσης των εργασιών τους.

Την έρευνα της KPMG, που άρχισε να διατίθεται στους ενδιαφερόμενους (για 18η συνεχή χρονιά φέτος), αξιοποιούν γενικοί και οικονομικοί διευθυντές, διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού και άλλα στελέχη, για τη διαμόρφωση της εταιρικής πολιτικής αποδοχών και παροχών.