Με ίδια κεφάλαια υλοποιήθηκε οριστικά το επενδυτικό σχέδιο της Κουρίκος ΑΒΕΕ, το οποίο είχε ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο.

Η εταιρεία εμπορίας, επεξεργασίας και συσκευασίας μπαχαρικών, αναψυκτικών και άλλων τροφίμων, έχοντας δει την εμπορική επιτυχία ως προς τη διανομή και την κίνηση στο ράφι των νέων προϊόντων αφεψημάτων και ροφημάτων που εγκαινίασε το 2021, αποφάσισε να καταρτίσει επενδυτικό πλάνο αποκλειστικά για παραγωγή από το συγκεκριμένο βραχίονα. Το επενδυτικό σχέδιο κατατέθηκε τον Αύγουστο του 2021 και τροποποιήθηκε ελαφρά με την προσθήκη των απαραίτητων επιπλέον δραστηριοτήτων στο καταστατικό της βιοτεχνικής και εμπορικής εταιρείας. Στη βάση του, έμεινε ίδιο και απαράλλαχτο: Αφορούσε εργασίες επάνω στα μηχανήματα παραγωγής στο εργοστάσιο της Κουρίκος ΑΒΕΕ στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης στη Σίνδο. Οι αλλαγές αφορούσαν την εγκατάσταση νέας γραμμής παραγωγής, η οποία σχεδιάστηκε από την αρχή αποκλειστικά να παράγει προϊόντα και συσκευασίες προϊόντων τσαγιού σε φακελάκια, σε σχήμα πυραμίδας, περιλαμβάνοντας και την επεξεργασία των συμπυκνωμάτων και παρασκευασμάτων τσαγιού και λοιπών αφεψημάτων.

Με ίδια κεφάλαια και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε η επένδυση
Το αρχικώς εγκεκριμένο επιλέξιμο και ενισχυόμενο σχέδιο του επενδυτικού σχεδίου είχε ανέλθει σε €373.146,90. Όσο η συγκεκριμένη γραμμή παραγωγής περνούσε σε λειτουργική ετοιμότητα, το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας είχε επεκτείνει τόσο τις συμφωνίες διανομής με αλυσίδες του οργανωμένου λιανεμπορίου και σημεία πώλησης σε παραδοσιακό λιανεμπόριο και μικρή λιανική. Από το νέο διοικητικό συμβούλιο, εκλεγμένο στις 18 Νοεμβρίου 2022, πάρθηκε απόφαση η επένδυση να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια της εταιρείας, δίχως δανεισμό. Το έργο οριστικοποιήθηκε ως πλήρως λειτουργικό ήδη από την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023. Επειδή η εταιρεία τελικά προέβη σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους €190.400 κατά την ίδια ημερομηνία, για την κάλυψη της επένδυσης, η οποία, εκτός των άλλων, μετέβαλε τη μετοχική της σύνθεση, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία είχε εγκρίνει την είσοδο του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου, αποφάσισε να μειώσει το οριστικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης στα €189.166,01, μειούμενο δηλαδή κατά 49,3% σε σχέση με το αρχικό, επειδή η εταιρεία δεν ενημέρωσε εγκαίρως τους αρμόδιους φορείς για τη μεταβολή μετοχικής σύνθεσης.

Συνεπακόλουθα, μειώθηκε και το συνολικό ύψος ενίσχυσης που, βάσει έγκρισης, είχε συμφωνηθεί να αφορά ωφέλεια με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής: Ως ποσοστό 55% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους επένδυσης, η Κουρίκος ΑΒΕΕ πιστώνεται φορολογική απαλλαγή ύψους €101.950,49, μετά τελών κυρώσεων, για μελλοντική χρήση. Η συνολική παραγωγική δυναμικότητα τσαγιών και αφεψημάτων της Κουρίκος ΑΒΕΕ συνδυαστικά ανέρχεται πλέον σε δέκα τόνους παραγωγής ανά έτος, για αρωματικά φυτά, διαθέσιμα για κατανάλωση σε εμβαπτιζόμενες πυραμίδες, μέσα σε σχετικές πολυσυσκευασίες.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter