Ο ΣΕΒΤ, στο πλαίσιο της εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο από το 2008 του κοινού συστήματος αναγραφής των διατροφικών πληροφοριών (GDAs), που η ευρωπαϊκή βιομηχανία τροφίμων εφαρμόζει σε εθελοντική βάση, δημιούργησε πρόσφατα ένα ηλεκτρονικό κουίζ για τα GDAs, προκειμένου να αξιολογήσει την αποδοχή και την κατανόηση του συστήματος από τους έλληνες καταναλωτές.

Το κουίζ είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του συνδέσμου, στο link: www.sevt.gr/quiz. Στόχος του ΣΕΒΤ είναι η συλλογή όσο το δυνατόν περισσότερων απαντήσεων που θα τον βοηθήσουν να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα για την τριετή εφαρμογή του συστήματος και την ανταπόκριση των καταναλωτών.

Το σύστημα GDAs δημιουργήθηκε για να διασφαλιστεί η ομοιομορφία στη γραφική απεικόνιση των διατροφικών πληροφοριών, προκειμένου να βελτιωθούν οι ετικέτες τροφίμων στην Ευρώπη. Μέσω του συστήματος οι καταναλωτές ενημερώνονται με απλό τρόπο, ώστε να μπορούν να αξιολογούν το κάθε τρόφιμο ξεχωριστά, καθώς και τη θέση που αυτό κατέχει στο καθημερινό τους διαιτολόγιο.