Σε νέα επένδυση ύψους 6.404.969,52 ευρώ προχωρά η εταιρεία Πλαστικά – Κ. Κοτρώνης ΑΒΕΕ (Kotronis Packaging), σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 14η Ιουνίου 2024. Ειδικότερα, εγκρίθηκε η υπαγωγή του επενδύτικού σχεδίου της εταιρείας στο καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα».

Η εν λόγω επένδυση αφορά στην επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας παραγωγής πλαστικών ειδών της Kotronis Packaging, με έδρα τη δημοτική ενότητα Ευπαλίου, της περιφερειακής ενότητας Φωκίδας. Οι νέες θέσης εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης (σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας – ΕΜΕ) ανέρχονται σε 26 ΕΜΕ.

Αναφορικά, η εταιρεία Πλαστικά – Κ. Κοτρώνης ΑΒΕΕ λειτουργεί από το 1971 και δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο της κατασκευής πλαστικών δοχείων και πωμάτων κατάλληλων για συσκευασίες τροφίμων. Όσον αφορά στην εξαγωγική της δραστηριότητα, διαρκώς ενισχύει τη θέση της στο εξωτερικό κυρίως σε χώρες όπως: Γερμανία, Γαλλία, ΗΒ, Σουηδία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, ΗΠΑ, Καναδάς.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter