Μειωμένο τζίρο, αλλά αυξημένη κερδοφορία παρουσίασε η Κωνσταντόπουλος – Olymp κατά τη χρήση 2022-23 (1η Ιουλίου 2022 – 30 Ιουνίου 2023), σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία, που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία ελιών και ελαιολάδου. Ο κύκλος εργασιών της χρήσης 2022-23 διαμορφώθηκε στο ποσό των 70,48 εκατ. ευρώ, έναντι 75,53 εκατ. ευρώ της προηγουμένης χρήσης, με τη διοίκηση της να επισημαίνει πως η Κωνσταντόπουλος – Olymp κατάφερε να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς της, παρά τις ειδικές δυσμενείς συνθήκες που προέκυψαν από την ενεργειακή κρίση και από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αναλύοντας τον τζίρο της εταιρείας, διαπιστώνουμε ότι η μείωση των πωλήσεων προήλθε από τις εξαγωγές, οι οποίες πάντως εξακολουθούν να έχουν μακράν τη μερίδα του λέοντος: οι πωλήσεις στην εσωτερική αγορά αυξήθηκαν ελαφρώς σε σχέση με το 2021-22, στα 10,54 εκατ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές στην ευρωπαϊκή αγορά μειώθηκαν στα 30,76 εκατ. ευρώ, έναντι 32,43 εκατ. το 2021-22, και οι εξαγωγές σε αγορές τρίτων χωρών μειώθηκαν στα 29,18 εκατ. ευρώ, έναντι 32,64 εκατ. το 2021-22.

Από το 22,24% στο 26,19% το περιθώριο μικτού κέρδους
Την ώρα όμως που ο τζίρος της εταιρείας συρρικνωνόταν, η κερδοφορία της ενισχυόταν: τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 18,46 εκατ. ευρώ, έναντι 16,80 εκατ. το 2021-22, με το περιθώριο μικτού κέρδους να εκτοξεύεται στο 26,19%, από το 22,24% της αμέσως προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη προ φόρων της χρήσης ανήλθαν στο ποσό των 13,43 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 12,25 εκατ. της προηγούμενης χρήσης, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ξεπέρασαν τα 10 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τα 10,43 εκατ. ευρώ, έναντι 9,51 εκατ. στην προηγούμενη χρήση.

Στην αύξηση της κερδοφορίας της Κωνσταντόπουλος – Olymp συνεισέφερε και η μείωση των δαπανών, και ιδιαίτερα του κόστους αναλώσεων στην παραγωγή και πωληθέντων, που περιορίστηκε μέσα σε έναν χρόνο κατά 7 εκατομμύρια ευρώ, στα 38,63 εκατ. ευρώ.

Στόχος να φτάσει ή να ξεπεράσει τον τζίρο της προηγούμενης χρήσης
Η διοίκηση της εταιρείας κάνει λόγο για σταθεροποίηση στον κύκλο εργασιών της, η οποία οφείλεται στις προσπάθειες που κατέβαλε για διατήρηση των αγορών της και της παραγωγικής της δυναμικότητας με νέες επενδύσεις, ενώ και στην τρέχουσα χρήση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο κύκλος εργασιών να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα επίπεδα της χρήσης 2022-23, σε μία χρονιά πάντως όπου γενικά η παραγωγή ελιάς και ελαιολάδου παγκοσμίως δοκιμάζεται λόγω κλιματικής αλλαγής και άλλων παραγόντων.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter