Το ορόσημο των 10 εκατ. ευρώ σε πωλήσεις κατέκτησε το 2022 η αλυσίδα ζαχαροπλαστείων Κωνσταντινίδης, με κύκλο εργασιών 10,05 εκατ. ευρώ, έναντι 9,80 εκατ. το 2021 (+2%).

Ωστόσο, είδε το περιθώριο καθαρού κέρδους της να συρρικνώνεται από το 7% στο 2%, μία μείωση που αποδίδεται στις αυξήσεις των τιμών ηλεκτρικού ρεύματος, του κόστους αγορών πρώτων υλών και εμπορευμάτων, του κόστους αποστολής εμπορευμάτων (delivery), των ενοικίων και του κόστους μισθοδοσίας.

Για τους ίδιους λόγους, τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 333.878 ευρώ, έναντι κερδών 862.815 ευρώ το 2021, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση κατά 61% περίπου. Ο συνολικός δανεισμός της εταιρείας συνεχίζει πάντως να είναι μηδενικός.

Στη διάρκεια του 2022, η αλυσίδα πραγματοποίησε επενδύσεις συνολικού ποσού 462.972 ευρώ, οι σημαντικότερες από τις οποίες αφορούσαν σε εργασίες κατασκευής του νέου καταστήματος της αλυσίδας στο Μαρούσι, στη λεωφόρο Κηφισίας 86, αξίας 382.534 ευρώ.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακαίνισης του καταστήματος της εταιρείας στη λεωφόρο Συγγρού 98 και εργασίες ολοκλήρωσης της κατασκευής του καταστήματος στη λεωφόρο Κηφισίας 283.