Με αφορµή τα 400 τεύχη του σελφ σέρβις, κάνουµε ένα ταξίδι στον χρόνο και την εξέλιξη της ΚΟΝΒΑ, και ευχόµαστε στο περιοδικό να συνεχίσει µε επιτυχία, όπως κάνει τόσα χρόνια, να αποτυπώνει τα δρώµενα και τις εξελίξεις του λιανεµπορίου στην Ελλάδα.

Η ιστορική πορεία της οικογένειας Τζίκα, ιδρυτών και ιδιοκτητών της ΚΟΝΒΑ, ξεκινάει πριν από 100 χρόνια. Σήµερα,  καταγράφουµε τις σηµαντικότερες εξελίξεις στην πορεία της εταιρείας από το 1972 έως σήµερα, ακολουθώντας την εξέλιξη του σελφ σέρβις από την πρώτη έκδοσή του έως σήµερα.

Το 1972 η τέταρτη πλέον γενιά της οικογένειας Τζίκα ιδρύει στην Αθήνα την εταιρεία ΓΕΝΤΡΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, η οποία εισάγει από τη Βουλγαρία, Ρουµανία, Πολωνία και Ρωσία κονσερβοποιηµένα ψαρικά και κρεατικά καθιερώνοντας στην ελληνική αγορά τις εµπορικές επωνυµίες Flokos και Dacor, αντίστοιχα. Τα εργοστάσια στις χώρες αυτές παράγουν σύµφωνα µε την καθοδήγηση ελλήνων τεχνικών και διαδίδεται η ελληνική τεχνογνωσία στον τοµέα παρασκευής κονσερβών.

Αντίστοιχα, το 1978 µέλη της οικογένειας Τζίκα ιδρύουν στη Θεσσαλονίκη την εταιρεία Τροφίµ ΕΠΕ, η οποία εισάγει και εµπορεύεται κονσερβοποιηµένα ψαρικά όπως σαρδέλες, τόνος, σώρις και καθιερώνεται στην ελληνική αγορά η εµπορική επωνυµία Trata. Η εξειδίκευση και το µεράκι για το αντικείµενο αναδεικνύουν τα προϊόντα Trata και Flokos ως τα πλέον ποιοτικά κονσερβοποιηµένα ψαρικά.

Το 1988 ιδρύεται η εταιρεία Κονσερβοποιία Βορείου Αιγαίου ΑΕΒΕ και απορροφά τις εταιρείες Τροφίµ ΕΠΕ και Γέντρο Ελλάς ΑΕ.

Το 1990 ολοκληρώνεται η κατασκευή της βιοµηχανικής µονάδας επεξεργασίας και κονσερβοποίησης ψαρικών µε έδρα το Κιλκίς και αρχίζει να παράγει όλα τα κονσερβοποιηµένα ψαρικά µε τις επωνυµίες Trata και Flokos.

Ο εξοπλισµός του εργοστασίου της ΚΟΝΒΑ ήταν ο πιο σύγχρονος στον χώρο της κονσερβοποίησης ψαρικών στην Ελλάδα και ενδεικτικά θα αναφέρουµε ότι περιελάµβανε την πρώτη αυτόµατη γραµµή παραγωγής σαρδέλας, αυτόµατους φούρνους, καθώς και το πρώτο αυτόµατο «γεµιστικό» τόνου.

Το σηµερινό εργοστάσιο της ΚΟΝΒΑ έχει εξελιχθεί ακόµα περισσότερο και πλέον διαθέτει µία από τις µεγαλύτερες και πιο σύγχρονες µονάδες βιοµηχανικής επεξεργασίας ψαρικών στα Βαλκάνια, µε έκταση 31.773 τµ και ηµερήσια δυνατότητα παραγωγής 250.000 κονσερβών. Η ΚΟΝΒΑ απορροφά το 30%-35% της ετήσιας ελληνικής αλιείας σε σαρδέλα και γαύρο, και η πρώτη ύλη προέρχεται αποκλειστικά από το Αιγαίο.

Τα ψαρικά Trata & Flokos περιλαµβάνουν την πληρέστερη γκάµα κονσερβοποιηµένων ψαρικών στα Βαλκάνια και τυγχάνουν της πλήρους αποδοχής και εµπιστοσύνης του καταναλωτικού κοινού εδώ και δεκαετίες.

Ηµεροµηνίες σταθµός
1972: Ίδρυση
της Γέντρο Ελλάς ΑΕ (έδρα Αθήνα), εµπορία ψαρικών και κρεατικών µε τις εµπορικές επωνυµίες Flokos και Dakor, καθιέρωση των brands.
1978: Ίδρυση Τροφίµ ΕΠΕ (έδρα Θεσσαλονίκη), εµπορία ψαρικών (σαρδέλα, τόνος, κλπ) µε την εµπορική επωνυµία Trata, καθιέρωση του brand στην ελληνική αγορά.
1988: Ίδρυση της ΚΟΝΒΑ ΑΕΒΕ και απορρόφηση των Γέντρο Ελλάς και Τροφίµ ΕΠΕ.
1990: Λειτουργία της υπερσύγχρονης βιοµηχανικής µονάδας επεξεργασίας και κονσερβοποίησης ψαρικών µε έδρα το Κιλκίς και παραγωγή όλων των ψαρικών Trata και Flokos.