Το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη φέρνει στην Ελλάδα την εμπειρία που έχει αναπτυχθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, τόσο από το CSR Europe, όσο και από τους κατά τόπους εθνικούς του εταίρους σχετικά με τις αξίες και τις βέλτιστες πρακτικές της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.rn

Πρόκειται για τη διοργάνωση ενός καινοτόμου συνεδρίου και μιας πρωτότυπης έκθεσης καλών πρακτικών, που στην Αθήνα έχει τον τίτλο “Κοινωνικώς Επιχειρείν ’07 – Αξίες & Πρακτικές Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας”. Στόχος της είναι η εξοικείωση των ελληνικών επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, με τις τελευταίες εξελίξεις και τις αναδυόμενες προτεραιότητες για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη και η οικοδόμηση δομών διαλόγου και συνεργασίας, τόσο μεταξύ επιχειρήσεων, όσο και μεταξύ των όλων των ενδιαφερομένων μερών.

Στον συνεδριακό άξονα της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις της ΕΚΕ σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και να ακούσουν τα αποτελέσματα έρευνας, που διεξήγαγε το Πανεπιστήμιο Αθηνών σχετικά με το πώς βλέπουν την ΕΚΕ οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Επίσης, θα μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά σε θεματικά εργαστήρια, όπου θα αναπτυχθούν πιο εστιασμένα θέματα σε σχέση με την ΕΚΕ και την εκπαίδευση, την ισότητα των δύο φύλων, το περιβάλλον και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι παρουσιάσεις θα γίνουν από στελέχη ευρωπαϊκών και ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών, ακαδημαϊκούς και ειδήμονες, που έχουν μεγάλη εμπειρία σχετικά με τις διεθνείς και τοπικές διαστάσεις της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, τη σχέση της με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη σημασία της για τις επιχειρήσεις και ειδικότερα τις μικρομεσαίες. Στον εκθεσιακό άξονα της εκδήλωσης, εταιρείες-μέλη του Ελληνικού Δικτύου και μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα παρουσιάζουν συγκεκριμένες δράσεις, που εφαρμόζουν μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής τους ευθύνης, και κάτω από τα θεματικά πεδία: ανθρώπινο δυναμικό, αγορά, περιβάλλον, κοινωνία. Η πρωτοτυπία του σχεδιασμού της έκθεσης έγκειται στο γεγονός ότι θα έχει τη μορφή “αγοράς”, όπου οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν και να ακούσουν για πρακτικές που εφαρμόζονται και, στο τέλος, να “αντιγράψουν” κάποιες από αυτές που θα ταιριάζουν καλύτερα στο δικό τους επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 30ή Μαΐου 2007 στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Δαΐς.

Να θυμίσουμε ότι το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (www.csrhellas.gr) είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε τον Ιούνιο 2000 και ως στόχο έχει την προαγωγή της έννοιας της ΕΚΕ, τόσο προς τον επιχειρηματικό κόσμο, όσο και προς το κοινωνικό περιβάλλον. Ο παραπάνω στόχος πραγματώνεται μέσα από τη συνεχή ενημέρωση και διάδοση πληροφοριών στον τομέα αυτό, τη δικτύωση και συνεργασία με επιχειρήσεις, συλλογικούς και άλλους φορείς σε κάθε επίπεδο για την ανταλλαγή και διάχυση πληροφοριών, την ευαισθητοποίηση της επιχειρηματικής κοινότητας και του κοινού για την κοινωνική δράση και συμβολή των επιχειρήσεων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, την κινητοποίηση και ανάπτυξη συνεργασιών για την προώθηση προγραμμάτων συλλογικής προσφοράς και την από κοινού αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, τη μεταφορά, προσαρμογή και διάδοση καλών πρακτικών στον τομέα της κοινωνικής συνοχής και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Τον Απρίλιο 2007 μέλη του ήταν 91 επιχειρήσεις και 6 επιχειρηματικοί φορείς.