Ο όμιλος Carrefour, εκπροσωπούμενος από τον CEO Georges Plassat, και η Ομοσπονδία UNI Global Union, εκπροσωπούμενη από τον Γενικό Γραμματέα της Philip Jennings, υπέγραψαν στις αρχές Οκτωβρίου μια διεθνή συμφωνία για την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου και του σεβασμού της διαφορετικότητας, καθώς και για τον σεβασμό των βασικών αρχών δικαίου στον χώρο εργασίας.

Η συμφωνία υπεγράφη παρουσία του Guy Ryder, Γενικού Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO – International Labour Organisation), κατά τη διάρκεια της European Consultation and Information Committee, μιας συνάντησης που διοργανώνει δυο φορές τον χρόνο η Carrefour με τους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους της, από Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία και Ρουμανία. Η νέα συμφωνία αντικαθιστά την προηγούμενη που είχε υπογράψει ο όμιλος κατά την είσοδό του στην UNI Global Union το 2001.

Στόχος της είναι να προωθήσει έναν συνεχή και εποικοδομητικό κοινωνικό διάλογο για τις ίσες ευκαιρίες στον χώρο εργασίας, βάσει κοινών πρωτοβουλιών, κυρίως σε σχέση με την αναλογία των φύλων, την προστασία και τον σεβασμό των βασικών αρχών στον τομέα της εργασίας –ελευθερία στον συνδικαλισμό και τις αρχές της συλλογικής διαπραγμάτευσης-, καθώς και σε θέματα συνθηκών εργασίας και ασφάλειας στους χώρους της αλυσίδας, των προμηθευτών της και των franchisees. Κάθε χρόνο η Carrefour υπογράφει περίπου 200 συμφωνίες με τους κοινωνικούς εταίρους της στη Γαλλία και τον υπόλοιπο κόσμο, όπου έχει δραστηριότητα, σχετικά με τα παραπάνω ζητήματα.