Το Υπουργείο Ανάπτυξης, σε συνεργασία με τον ΣΕΒΤ, διοργανώνει στις 23 Νοεμβρίου εκδήλωση σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, με θέμα την Εθνική Πλατφόρμα Διατροφής, Φυσικής Δραστηριότητας και Υγείας και στόχο τον συντονισμό των δράσεων του ΥΠΑΝ και των άλλων εμπλεκόμενων φορέων προς την κατεύθυνση αυτή.

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν ως ομιλητές οι κκ Μ. Κυπριανού, Επίτροπος για θέματα Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών, Χ. Φώλιας, υπουργός Ανάπτυξης, Γ. Οικονόμου, Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, Jean Martin, πρόεδρος της CIAA, και Ε. Καλούσης, πρόεδρος του ΣΕΒΤ. Αναμένεται σύντομα η σχετική ανακοίνωση πλήρους ενημέρωσης εκ μέρους του ΣΕΒΤ.