Τον Κώδικα Δεοντολογίας για ανακοινώσεις μείωσης της τιμής έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Ανάπτυξης, δίνοντας κατευθυντήριες γραμμές στις επιχειρήσεις σχετικά με τον ορθό τρόπο επικοινωνίας της πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών με μειωμένη τιμή ή με πρόσθετο όφελος ή με προσδοκία οφέλους κατά τη διάρκεια εκπτώσεων, προσφορών, προωθητικών ενεργειών ή άλλων συναφών πρακτικών.

Όπως σημειώνεται στον Κώδικα Δεοντολογίας, ανακοίνωση μείωσης της τιμής είναι κάθε ανακοίνωση του εμπόρου ότι έχει μειώσει την τιμή που χρεώνει για ένα προϊόν ή υπηρεσία, που μπορεί να έχει τη μορφή:

 • Ποσοστού (%), π.χ. «20 % έκπτωση»
 • Συγκεκριμένου ποσού, π.χ. «10 ευρώ έκπτωση»
 • Αναγραφής νέας (χαμηλότερης) τιμής μαζί με την αναγραφή της προγενέστερης
  (υψηλότερης) τιμής που εφαρμόστηκε, π.χ. «τώρα 50 ευρώ, πριν 100 ευρώ»
 • Άλλων διαφημιστικών πρακτικών, όπως «αγοράστε σήμερα χωρίς να πληρώσετε
  τον ΦΠΑ»
 • Αναφορών σε υψηλότερη τιμή ως μελλοντική κανονική τιμή (π.χ εξαιρετική τιμή εκκίνησης 99 ευρώ – από τον επόμενο μήνα 129 ευρώ).

Ωστόσο, δε συνιστούν ανακοινώσεις μείωσης τιμών:

 • Γενικοί ισχυρισμοί εμπορικής προώθησης που συγκρίνουν την τιμή του πωλητή με την τιμή άλλων πωλητών χωρίς να επικαλούνται μείωση της τιμής ή να δημιουργούν αυτήν την εντύπωση.
 • Προγράμματα επιβράβευσης πελατών και προσωπικές μειώσεις τιμών.
 • Προσφορές βάσει των οποίων με την αγορά ο καταναλωτής αποκτά και ένα δωρεάν αγαθό π.χ 1+1 δώρο, 2 στην τιμή του ενός, το δεύτερο προϊόν στη μισή τιμή.

Πώς υπολογίζεται η τιμή αναφοράς
Ο γενικός κανόνας για τη μείωση της τιμής είναι υποχρεωτικά αναγράφεται ρητά η προγενέστερη τιμή ή τιμή αναφοράς βάσει της οποίας εφαρμόζεται η έκπτωση. Η τιμή αναφοράς είναι η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά την περίοδο των 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Σημειωτέον ότι οι τιμές προσφοράς μικρής διάρκειας (π.χ. για μόνο μία ημέρα) πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται στον υπολογισμό της τιμής αναφοράς για επακόλουθες μειώσεις τιμών.

Επισημαίνεται ότι οι κανόνες αυτοί δεν εφαρμόζονται για νωπά και ευαλλοίωτα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα τα οποία, από τη φύση τους ή στο στάδιο της μεταποίησης, ενδέχεται να καταστούν ακατάλληλα προς πώληση εντός τριάντα ημερών από τη συγκομιδή, την παραγωγή ή τη μεταποίηση.

Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι οι έμποροι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την προτεινόμενη λιανική τιμή/συνιστώμενη τιμή καταλόγου ως προγενέστερη τιμή/τιμή αναφοράς για την ανακοίνωση μείωσης τιμής.

Τι ισχύει για την προσωπική έκπτωση
Οι έμποροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν προγράμματα επιβράβευσης ή να προσφέρουν προσωπική έκπτωση στους πελάτες τους. Με δεδομένο ότι σε αυτή την περίπτωση δεν προβαίνουν σε ανακοίνωση μείωσης της τιμής, δεν υπάρχει υποχρέωση μνείας της τιμής αναφοράς. Ωστόσο, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον τρόπο προώθησης για να παρακάμψουν τους κανόνες για την ανακοίνωση μείωσης τιμής. Εάν πράγματι προσφέρουν ή διαφημίζουν την «προσωπική» έκπτωση σε όλους ή σε μεγάλο αριθμό προσώπων, ισχύει η υποχρέωση παράθεσης της τιμής αναφοράς.

Σημειωτέον ότι ένα κουπόνι σε φυλλάδιο ή εφημερίδα ή προσφορές όπως «αυτό το Σαββατοκύριακο, 20% έκπτωση σε όλα, μόνο για πελάτες με κάρτα πελάτη», δε συνιστούν προσωπική έκπτωση και άρα εφαρμόζονται οι κανόνες για την ανακοίνωση μείωσης της τιμής.

Να σημειωθεί ότι δηλώσεις όπως «η έκπτωση υπολογίζεται στο ταμείο» ή αντίστροφα «η έκπτωση περιλαμβάνεται ήδη στην τιμή» δεν επιτρέπονται.

Πρόστιμα έως 3 εκατ. ευρώ
Σε περίπτωση παράβασης των άρθρων για τις αθέμιτες εμπορικές, πρακτικές επιβάλλονται από τη Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή κυρώσεις που ξεκινούν από σύσταση και καταλήγουν σε πρόστιμο έως 1.500.000 ευρώ. Αν όμως εντός της τελευταίας πενταετίας πριν από την έκδοση της απόφασης επιβολής προστίμου έχουν εκδοθεί σε βάρος του ίδιου προμηθευτή, πωλητή, παραγωγού ή διανομέα περισσότερες από μία αποφάσεις επιβολής προστίμου, για παραβάσεις είτε του παρόντος νόμου είτε άλλων νόμων που παραπέμπουν για την επιβολή κυρώσεων στο ίδιο άρθρο, το ανώτατο ύψος του προστίμου ορίζεται σε 3.000.000 ευρώ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter