Οι ΄Ελληνες επιχειρηματίες εκτοπίζουν τους Κινέζους από την ελληνική αγορά, πολεμώντας τους με τα ίδια όπλα που χρησιμοποίησαν οι εκ της μακρινής ασιατικής χώρας ορμώμενοι επιχειρηματίες πριν από λίγα χρόνια για να εισβάλουν στη Γηραιά ΄Ηπειρο. ΄Οπως προκύπτει από στοιχεία του ΕΒΕΑ, πραγματοποιούν οι ίδιοι εκτεταμένες εισαγωγές φθηνών κινεζικών προϊόντων και τα πωλούν στα καταστήματά τους, ακολουθώντας το κάλεσμα των καιρών, που θέτει την τιμή στην κορυφή των κριτηρίων επιλογής του καταναλωτή.

Τα παραπάνω προκύπτουν από στοιχεία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΕΒΕΑ), τα οποία δείχνουν ότι το ενδιαφέρον των Κινέζων για την ίδρυση επιχειρήσεων στην Ελλάδα έχει ατονήσει εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια.

Από τα στοιχεία αυτά, που βασίζονται στα μητρώα του Επιμελητηρίου, προκύπτει ότι από το 2004 και μετά το φαινόμενο της ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων με Κινέζους υπεύθυνους στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας βρίσκεται σε ύφεση. Ειδικότερα, τα μητρώα του ΕΒΕΑ δείχνουν ότι:

  • Από το 2004 έως σήμερα ιδρύθηκαν 85 επιχειρήσεις με Κινέζους υπεύθυνους. Από αυτές οι 3 ήταν ΑΕ, οι 66 ατομικές, οι 3 ΕΕ, οι 9 ΕΠΕ και 4 ΟΕ.
  • Την ίδια περίοδο διαγράφηκαν 26 επιχειρήσεις με Κινέζους υπεύθυνους (3 ΑΕ, 21 ατομικές, 1 ΟΕ και 1 ΕΕ).

Την περίοδο άνθισης του φαινομένου, δηλαδή από το 2000 έως το 2004, είχαν ιδρυθεί 217 επιχειρήσεις με Κινέζους υπεύθυνους (6 ΑΕ, 176 ατομικές, 5 ΕΕ, 21 ΕΠΕ και 8 ΟΕ). Το ίδιο διάστημα διαγράφηκαν από τα μητρώα του ΕΒΕΑ 42 κινεζικές επιχειρήσεις (4 ΑΕ, 34 ατομικές, 1 ΕΕ, 1 ΕΠΕ, 2 ΟΕ).

Η φθίνουσα πορεία που ακολουθεί η ίδρυση κινεζικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, τονίζει ο κ. Κ. Μίχαλος, πρόεδρος του ΕΒΕΑ, οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι αρκετές ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις πραγματοποιούν εισαγωγές των φθηνότερων κινέζικων προϊόντων και τα εμπορεύονται στην ελληνική αγορά.

Ωστόσο, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ επανέλαβε για άλλη μια φορά την ανάγκη ανάληψης δράσεων με στόχο την αντιμετώπιση του παραεμπορίου. Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν συνοψίζονται στην επισήμανση και στον έλεγχο των μεταποιητικών και των εμπορικών επιχειρήσεων, που λειτουργούν χωρίς τις νόμιμες άδειες ή των οποίων οι φορείς είναι αλλοδαποί, στην αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των οργάνων και υπηρεσιών που θα έχουν την ευθύνη καταπολέμησης του παραεμπορίου και στην εντατικοποίηση των ελέγχων, καθώς και στην επιβολή αυστηρών ποινών.