Τελειωμό δεν έχει η περιπέτεια του λιανεμπορίου για το ζήτημα των προσφορών. Το ΥΠΑΑΝ κοινοποίησε στην αγορά νέα αγορανομική διάταξη περί προσφορών, αλλά όπως δηλώνουν στελέχη του κλάδου, οι ενστάσεις είναι πολλές και κυρίως σοβαρές. Επισημαίνουν δε ότι η ΑΔ υπογράφηκε, χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση, «η όποια διαβούλευση έγινε στο υπουργείο επί ήδη υπογεγραμμένου κειμένου, άρα εκ του περισσού», δηλώνει στο σελφ σέρβις υψηλόβαθμο στέλεχος της αγοράς.

Tο ίδιο στέλεχος παρατηρεί δεικτικά ότι «το υπουργείο και οι υπηρεσίες του φαίνεται ότι δεν διδάχθηκαν από τα λάθη του πρώην υφυπουργού, κ. Γ. Βλάχου, και του νυν γενικού γραμματέα του, κ. Στ. Κομνηνού, που επιχείρησαν αρκετές φορές ανεπιτυχώς να ρυθμίσουν το θέμα…». Επί της τελευταίας, λοιπόν, νομοθετικής απόπειρας, τα στελέχη της αγοράς επισημαίνουν:

Πρώτο
Τo θέμα πού έχει ανακύψει, σχετικά με τον τρόπο αναγραφής των τιμών στα καρτελάκια, δεν επιλύθηκε με την ΑΔ. Είναι γνωστό ότι, βάσει συγκεκριμένης διάταξης νόμου, στα καρτελάκια πρέπει όλα τα ψηφία κάθε τιμής να είναι ισομεγέθη. Η ρύθμιση αφορά στην τιμή ανά μονάδα μέτρησης, στην τιμή τεμαχίου και -εφόσον υπάρχει προσφορά- στην τιμή ανά μονάδα μέτρησης με την προσφορά.

Τα στελέχη του κλάδου υποστηρίζουν ότι όταν στα καρτελάκια η τιμή πώλησης δεν διαφοροποιείται ως προς το ύψος της, συνήθως δημιουργείται σύγχυση στον καταναλωτή, ο οποίος βρισκόμενος μπροστά από το ράφι προσπαθεί κάθε φορά να καταλάβει τι θα του κοστίσει τελικά η αγορά ενός προϊόντος.

Για τον λόγο αυτό το λιανεμπόριο είχε ζητήσει από το ΥΠΑΑΝ να τροποποιήσει τον νόμο, ώστε να καταστούν πιο ευδιάκριτες οι τιμές στον καταναλωτή. Αντί λοιπόν το υπουργείο να τροποποιήσει τον νόμο, πέρασε στην ΑΔ ρύθμιση, η οποία προβλέπει ότι η τιμή πώλησης κάθε προϊόντος θα αναγράφεται με bold γραμματοσειρά.

Ωστόσο, παράγοντες της αγοράς δηλώνουν ότι ο προσδιορισμός αυτός δεν είναι επαρκής, επιμένοντας στο αίτημά τους για την τροποποίηση του νόμου.

Δεύτερο
Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η ρύθμιση της ΑΔ περί του χρονικού περιορισμού των δύο μηνών για τη διενέργεια προσφορών, εφόσον στο προϊόν έχει γίνει ανατίμηση από τον προμηθευτή ή τον λιανέμπορο.

Ειδικότερα τα στελέχη της αγοράς αναφέρουν ότι οι τιμές στο ράφι, αλλά και στους τιμοκαταλόγους χονδρικής, λόγω του ανταγωνισμού, αλλάζουν συνεχώς και -σε ό,τι αφορά το ράφι- οι περισσότερες μεταβολές γίνονται για μεμονωμένα καταστήματα. Αυτό προκαλεί σοβαρά εμπόδια στη διενέργεια των προσφορών, σε μια περίοδο που λόγω της κρίσης η ανάγκη για προωθητικές ενέργειες είναι πολύ εντονότερη απ’ όσο στο παρελθόν.

Μάλιστα, από το λιανεμπόριο επισημαίνεται το γεγονός ότι σε καθεστώς εξαίρεσης από την προαναφερόμενη απαγόρευση το υπουργείο έθεσε μόνο τα νωπά φρούτα και λαχανικά, των οποίων οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν καθημερινά, χωρίς να προβλεφθεί κάτι ανάλογο για το σύνολο των νωπών προϊόντων, όπως τα κρέατα, τα πτηνοτροφικά προϊόντα, αλλά και τα τυροκομικά, των οποίων επίσης οι τιμές παρουσιάζουν καθημερινές μεταβολές.

Τρίτο
Η νέα ΑΔ τίθεται σε ισχύ έναν μήνα από τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ, ενώ η αγορά χρειάζεται μεγαλύτερο χρόνο για την προσαρμογή της στο νέο καθεστώς. Είναι, ωστόσο, πολύ πιθανό το υπουργείο να καθυστέρησε τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ, ακριβώς για να δώσει τον χρόνο στο οργανωμένο λιανεμπόριο να «ξεστοκάρει» πριν την εφαρμογή της. Για τον σκοπό αυτό, μάλιστα, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου φρόντισε, χωρίς να δημοσιεύσει τη διάταξη, να την κοινοποιήσει υπογεγραμμένη σε όλους τους φορείς της αγοράς.