Περισσότερα από 10 μοντέλα κερματοτηλεφώνων διατίθενται αυτή τη στιγμή στην αγορά από τις εταιρείες. Ωστόσο, η απελευθέρωση της συγκεκριμένης αγοράς, καθώς και ο ελλιπής έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές, έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση που απαιτεί εγρήγορση από την πλευρά του καταστηματάρχη, σχετικά με τη συσκευή που θα προμηθευτεί, έτσι ώστε αυτή να αποτελέσει πηγή κέρδους και όχι ζημίας για την επιχείρηση.

Περισσότερα από 10 μοντέλα κερματοτηλεφώνων διατίθενται αυτή τη στιγμή στην αγορά από τις εταιρείες. Ωστόσο, η απελευθέρωση της συγκεκριμένης αγοράς, καθώς και ο ελλιπής έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές, έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση που απαιτεί εγρήγορση από την πλευρά του καταστηματάρχη, σχετικά με τη συσκευή που θα προμηθευτεί, έτσι ώστε αυτή να αποτελέσει πηγή κέρδους και όχι ζημίας για την επιχείρηση.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, σε όλη την Ελλάδα είναι σήμερα εγκατεστημένα περίπου 45.000 κερματοτηλέφωνα ηλικίας μέχρι και 8 ετών. Η απελευθέρωση της συγκεκριμένης αγοράς ξεκίνησε το 1993, όταν στη θέση του κόκκινου κερματηλεφώνου του ΟΤΕ παρουσιάστηκαν οι πρώτες συσκευές ιδιωτικών εταιρειών. Έκτοτε στην αγορά εμφανίστηκαν, αλλά και εξαφανίστηκαν, αρκετοί προμηθευτές, με συσκευές προέλευσης κυρίως από χώρες της ανατολικής Ευρώπης.

Μέχρι και τον Απρίλιο του 2000, προκειμένου κάποια εταιρεία να διαθέσει ένα κερματοτηλέφωνο στην ελληνική αγορά θα έπρεπε να διαθέτει άδεια από την αρμόδια ελεγκτική αρχή, που είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Σήμερα η έγκριση αυτή δεν είναι απαραίτητη, καθώς με νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δυνατόν να διατεθούν στην ελληνική αλλά και στις ευρωπαϊκές αγορές συσκευές που πληρούν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες υπάγονται στην οδηγία 1999/5/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οπότε ο ρόλος της ΕΕΤΤ δεν είναι πλέον να ελέγχει τις συσκευές, αλλά το αν έχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά για να διατίθενται στην αγορά.

Το ερώτημα ωστόσο είναι αν υπάρχει κάποιος έλεγχος και κάτω από ποιες προϋποθέσεις γίνεται.

Σύμφωνα με τον κ. Νίκο Καραγκουλέ, γενικό διευθυντή της PAYPHONE HELLAS, ο έλεγχος της καταλληλότητας των συσκευών είναι αυτή τη στιγμή σχεδόν ανύπαρκτος, με αποτέλεσμα να γίνονται εισαγωγές στη χώρα μας που δεν πληρούν την κοινοτική νομοθεσία.

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο ίδιος, οι αρμόδιες αρχές που εμπλέκονται στη διαδικασία εισαγωγής και λειτουργίας κερματοτηλεφώνων (τελωνεία και ΟΤΕ) δεν είναι ενημερωμένες για τις αλλαγές που υφίστανται από τον Απρίλιο του 2000, με αποτέλεσμα να ζητούν ακόμα έγκριση της ΕΕΤΤ και όχι τα έγγραφα που αποδεικνύουν την καταλληλότητα των συσκευών βάσει της κοινοτικής οδηγίας.

Ως εκ τούτου η ευθύνη για την επιλογή της κατάλληλης συσκευής φαίνεται να μεταφέρεται στον καταστηματάρχη, ο οποίος θα πρέπει να ζητήσει από τον προμηθευτή του τα έγγραφα εκείνα που αποδεικνύουν ότι η συσκευή διατίθεται νόμιμα.

Τι γίνεται με το ευρώ

Το ευρώ ενδεχομένως να στείλει πολλά κερματοτηλέφωνα στο καλάθι των αχρήστων. Ο έλεγχος του κέρματος σε ένα κερματοτηλέφωνο γίνεται από ένα ηλεκτρομηχανικό κερματοδέκτη, ο οποίος αναγνωρίζει το υλικό του κέρματος, τη διάμετρο και το πάχος. Στην αναγνώριση του νομίσματος βοηθά ένα πρόγραμμα που είναι αποθηκευμένο στην πλακέτα του τηλεφώνου, το οποίο επίσης κάνει και άλλες ρυθμίσεις της συσκευής, όπως τις αλλαγές στη χρονοχρέωση και τη φραγή ή διάθεση των αριθμών 0800.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέξαμε, οι περισσότεροι κερματοδέκτες είναι δυνατόν να αναγνωρίσουν μέχρι έξι διαφορετικά κέρματα, ενώ κάποιοι φθάνουν μέχρι και τα οκτώ.

Επομένως ο συνδυασμός αναγνώρισης ευρώ και δραχμών, δηλαδή περισσότερων από 10 κερμάτων συγχρόνως, δεν είναι δυνατός. Βέβαια, υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί ο κερματοδέκτης ώστε να αναγνωρίζει κάποια κέρματα ευρώ και κάποια δραχμές. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γίνουν τουλάχιστον δύο ρυθμίσεις στη συσκευή, μία για τη μεταβατική περίοδο που θα κυκλοφορούν ευρώ και δραχμές και μία μετά τη μεταβατική περίοδο, ώστε ο κερματοδέκτης να αναγνωρίζει μόνο ευρώ. Δεδομένου ότι για κάποιες συσκευές οι ρυθμίσεις απαιτούν επιτόπου προσέλευση τεχνικού, αλλά και εξαιτίας των προαναφερόμενων περιορισμών, οι προμηθεύτριες εταιρείες έχουν αποφασίσει ότι για τα κερματοτηλέφωνα μάλλον δεν θα υπάρξει μεταβατική περίοδος που θα είναι δυνατή η χρήση δραχμών και ευρώ, όπως θα γίνει στις υπόλοιπες συναλλαγές.

Όμως αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό όσο το ενδεχόμενο το πρόγραμμα του κερματοτηλεφώνου να μην είναι δυνατόν να αναγνωρίσει το ευρώ. Η πιθανότητα αυτή δεν είναι καθόλου μικρή, δεδομένου ότι τα κέρματα ευρώ αποτελούνται από δύο διαφορετικά υλικά, γεγονός που δυσκολεύει την αναγνώρισή τους από τους κερματοδέκτες.

Ως εκ τούτου, μέσα στις επόμενες 90 περίπου ημέρες οι καταστηματάρχες θα πρέπει να απευθυνθούν στους προμηθευτές τους και να ενημερωθούν σχετικά με τη συμβατότητα των συσκευών τους με το ευρώ.

Ο προμηθευτής, αφού κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στη συσκευή, οι οποίες εκτός από την αναγνώριση του νομίσματος αφορούν και τη χρονοχρέωση, δηλαδή την αντιστοιχία χρόνου ομιλίας με τα κέρματα ευρώ, θα πρέπει να δοκιμάσει τη συσκευή με πραγματικά νομίσματα, ώστε να διαπιστωθεί και στην πράξη η σωστή λειτουργία της.

Ποιο είναι το όφελος ενός κερματοδέκτη;

Το όφελος του καταστηματάρχη από τη χρήση του κερματοτηλεφώνου εκτός από τα νόμιμα κέρδη προέρχεται και από τα tips, όπως τα ονομάζουν οι προμηθευτές των συσκευών.

Με τα τρέχοντα τιμολόγια του ΟΤΕ το κόστος μιας αστικής μονάδας είναι 12,5 δραχμές μαζί με το ΦΠΑ. Δεδομένου ότι η χρέωση της μονάδας μέσω του κερματοτηλεφώνου έχει οριστεί στις 16 δραχμές, το κέρδος του καταστηματάρχη είναι 3,5 δραχμές ανά λεπτό ομιλίας. Ωστόσο, τα κερματοτηλέφωνα δεν δέχονται κέρματα συνολικής αξίας μικρότερης των είκοσι δραχμών, γεγονός που συνεπάγεται ότι υπάρχει ένα επιπλέον όφελος 4 δραχμών ανά εικοσάρικο. Τα ποσό δε αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις είναι σημαντικά υψηλότερο, καθώς αρκετοί από τους πελάτες χρησιμοποιούν κέρματα των 50 ή 100 δραχμών, χωρίς τελικά να εξαντλούν το χρόνο ομιλίας που τους αναλογεί.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των προμηθευτών, το τελικό κέρδος του καταστηματάρχη φθάνει τις περισσότερες φορές σε ποσοστά άνω του 70%, το οποίο σημαίνει ότι για ένα μηνιαίο τηλεφωνικό λογαριασμό κατ’ ελάχιστο 50.000 δραχμών αντιστοιχούν 35.000 δραχμές κέρδος.

Σε αντίθεση το καρτοτηλέφωνο, που είναι ο βασικός ανταγωνιστής του κερματοτηλεφώνου, ενδεχομένως να μην αποφέρει στον καταστηματάρχη κανένα όφελος, καθώς η τηλεκάρτα που θα χρησιμοποιήσει ο πελάτης είναι πιθανόν να έχει αγοραστεί από άλλο κατάστημα, ενώ ακόμα κι αν αγοραστεί από το ίδιο κατάστημα το κέρδος είναι περίπου 8% επί της αξίας της.

Προσοχή στα κρυφά έξοδα

Τα φανερά έξοδα ενός κερματοτηλεφώνου είναι το κόστος αγοράς, το οποίο είναι περίπου 150.000 δραχμές και ο μηνιαίος λογαριασμός του ΟΤΕ, ο οποίος είναι ανάλογος της χρήσης.

Ωστόσο, υπάρχουν και κάποια έξοδα που ο καταστηματάρχης θα πρέπει να γνωρίζει εξ αρχής, ώστε το κερματοτηλέφωνο να μην αποδειχτεί τελικά ζημιογόνο.

Το βασικότερο αυτών είναι το έξοδο συντήρησης. Δεδομένου ότι τα κερματοτηλέφωνα χρησιμοποιούνται από πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους και σε διάφορους χώρους, οι βλάβες είναι αρκετά πιθανές.

Είναι λοιπόν σημαντικό να έχετε ξεκαθαρίσει εξ αρχής με τον προμηθευτή σας ποιο είναι το κόστος βλαβών και ποιος το επωμίζεται.

Κάποιες εταιρείες, προκειμένου να εξασφαλίσουν τον καταστηματάρχη έχουν δημιουργήσει συμβόλαια συντήρησης, με τα οποία αντί σταθερού ετήσιου αντιτίμου καλύπτουν την οποιαδήποτε βλάβη, αλλά και τις αλλαγές που απαιτούνται κατά καιρούς στον προγραμματισμό της συσκευής. Ένα από τα συμβόλαια που είδαμε είχε ετήσιο κόστος 12.000 δραχμών, το οποίο είναι μάλλον ανεκτό για ένα κατάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο συντήρησης και παροχής υπηρεσιών κάποιες προμηθεύτριες εταιρείες έχουν προγραμματίσει ένα κουμπί του κερματοτηλεφώνου, ώστε όταν πατηθεί να καλεί το service της εταιρείας. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις η κλήση γίνεται μέσω αριθμού 090, ο οποίος έχει υψηλή χρονοχρέωση και επιβαρύνει σημαντικά το λογαριασμό του καταστήματος, ειδικά αν συνυπολογίσουμε ότι το κουμπί αυτό εκτός από τον καταστηματάρχη είναι πιθανό να το πατήσει κατά λάθος ή από περιέργεια και ο πελάτης.

Τέλος, ένα κρυφό έξοδο που μπορεί να αποδειχτεί υψηλό είναι η κακόβουλη χρήση του τηλεφώνου. Σε κάποιες συσκευές ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ρίξει το κέρμα αφού προηγουμένως ακούσει τη φωνή του καλούμενου. Επίσης υπάρχει μια κατηγορία συσκευών στις οποίες ο πελάτης ρίχνει το κέρμα, αλλά για να αρχίσει να μιλάει πρέπει να πατήσει κάποιο κουμπί. Και στις δύο περιπτώσεις ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ακούσει τον καλούμενο και τελικά είτε να μη ρίξει το κέρμα ή στη δεύτερη περίπτωση να μην πατήσει το κουμπί.

Φυσικά, όσο χρόνο ακούγεται η φωνή του καλούμενου οι μονάδες προστίθενται κανονικά στο λογαριασμό του ΟΤΕ και μάλιστα με γρήγορους ρυθμούς αν πρόκειται για υπεραστικό, διεθνές ή προς κινητό τηλεφώνημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συγκεντρώσαμε, κάποιες συσκευές περιορίζουν τη ζημιά κλείνοντας αυτόματα τη γραμμή αν ο πελάτης δεν ρίξει κέρμα ή δεν πατήσει το κουμπί σε χρόνο περίπου μισού λεπτού. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες που κρατούν τη σύνδεση για απεριόριστο διάστημα, οπότε υπάρχει κίνδυνος να χρεώσουν με υπέρογκα ποσά το λογαριασμό του καταστηματάρχη.

Άρα και σε αυτή την επιλογή που έχει σχέση με το είδος της συσκευής χρειάζεται προσοχή ώστε να αποφευχθούν οι ζημιές.