Αύξηση κατά 160% των καθαρών προ φόρων κερδών της το α΄ τρίμηνο του έτους, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, πέτυχε η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ. rnΕιδικότερα, η αλυσίδα παρουσίασε κέρδη 465,4 εκ. δρχ., έναντι 174,4 εκ. δρχ. πέρυσι και αύξηση πωλήσεων 8,32%. Η μεγάλη άνοδος της κερδοφορίας της αποδίδεται στους βελτιωμένους όρους αγορών και στη δυναμική διαχείριση του κόστους που εφαρμόζει η εταιρεία. Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των θυγατρικών της ΤΡΟΦΟ και ΕΝΑ.

Κέρδη-έκπληξη εξασφάλισε για το πρώτο τρίμηνο του έτους η ΑΒ Βασιλόπουλος, ενώ στο ίδιο διάστημα σημαντικά αυξημένος ήταν και ο τζίρος της εταιρείας έναντι του 2000.

Αναλυτικότερα, οι πωλήσεις της ΑΒ Βασιλόπουλος από την 1.1.01 έως και τις 31.3.01 αυξήθηκαν κατά 8,32% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του προηγούμενου έτους. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων της ίδιας περιόδου ανήλθαν στα 465,4 εκατ. δραχμές, σημειώνοντας άνοδο κατά 160% σε σχέση με τα 174,4 εκατ. δραχμές της προηγούμενης χρονιάς. Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, η μεγάλη άνοδος της κερδοφορίας της οφείλεται στους βελτιωμένους όρους αγορών, αλλά και στη δυναμική διαχείριση του κόστους με το οποίο λειτουργεί η εταιρεία.

Σε ανακοίνωσή της η ΑΒ Βασιλόπουλος αναφέρει επίσης ότι στα ανωτέρω στοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι πωλήσεις και τα αποτελέσματα των θυγατρικών της Τροφό και ΕΝΑ, που αποκτήθηκαν στα τέλη Ιανουαρίου του 2001, ενώ η προσθήκη των αποτελεσμάτων των εταιρειών ΕΝΑ και Τροφό στα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία της ΑΒ επηρεάζουν αρνητικά τα αποτελέσματά της, λόγω δαπανών της εξαγοράς και απόσβεσης των κονδυλίων φήμης και πελατείας.

Η ΑΒ επισημαίνει επίσης ότι τόσο από τον ισολογισμό της όσο και από τον ενοποιημένο ισολογισμό αποκαλύπτεται η ύπαρξη σοβαρής διάστασης των απόψεων μεταξύ της εταιρείας και των πρώην μετόχων της Τροφό ως προς τα περιουσιακά στοιχεία της τελευταίας κατά τη μεταβίβαση. Για το θέμα αυτό βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες που προβλέπονται από τη σύμβαση, που έχουν υπογράψει οι δύο πλευρές, αλλά και από το ισχύον νομικό καθεστώς. Αξίζει τέλος να τονισθεί ότι το “σ.σ.” στο προηγούμενο τεύχος του είχε αναφερθεί σε αυτή ακριβώς τη διάσταση απόψεων μεταξύ των δύο εταιρειών, λόγω της οποίας η ΑΒ Βασιλόπουλος δεν θα καταβάλλει τελικά το συνολικό συμφωνηθέν τίμημα για την εξαγορά της Τροφό.