Κάμψη τζίρου διαπιστώνεται συνολικά στην αγορά των κατεψυγμένων τροφίμων, πράγμα που αποδίδεται στις δυσμενείς εξελίξεις στην κατάσταση της ζήτησης, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Το κοινό, πάντως, έχοντας αλλάξει αγοραστική συμπεριφορά και εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον του για τις ουσιαστικές προωθητικές ενέργειες, συντηρεί τις πωλήσεις σε όγκο, στρεφόμενο σε «value for money» αγορές, που τις ενισχύει πλέον και η αύξηση της κατ’ οίκον κατανάλωσης.

Στελέχη που δραστηριοποιούνται στον σχετικό κλάδο, αντιμετωπίζουν την κατάσταση αισιόδοξα, πράγμα που φαίνεται από τις προσπάθειες προώθησης νέων προϊόντων και ενδυνάμωσης των διαφημιστικών μηνυμάτων τους στο καταναλωτικό κοινό.

Κατεψυγμένα λαχανικά
Στον τομέα των κατεψυγμένων λαχανικών, στέλεχος μεγάλης εταιρείας η οποία κατάφερε φέτος να διατηρήσει σταθερό τον τζίρο της, σε σχέση με το 2010, δηλώνει ότι η κάμψη στις πωλήσεις παρατηρήθηκε μόλις κατά το τελευταίο δίμηνο του έτους. Δεδομένου ότι τα κατεψυγμένα λαχανικά είναι είδος τροφής που κοστίζει σχετικά φθηνά, σε σύγκριση με άλλα εδώδιμα, οι ζημίες στον κλάδο δεν ήταν μεγάλες ή τουλάχιστον αντίστοιχες της έντασης της οικονομικής κρίσης φέτος. Από αυτήν την άποψη η καλή πορεία των πωλήσεων κυρίως στο πρώτο εξάμηνο του 2011, αντιστάθμισε τις πτωτικές τάσεις του τελευταίου διμήνου.

 Πίνακας: Πωλήσεις κατεψυγμένων λαχανικών σε αξία στο σύνολο των σούπερ μάρκετ (σε χιλ. ευρώ)

 Κατηγορία  2009  2010  Ιαν. – Οκτ. 2010  Ιαν. – Οκτ. 2011  Μεταβολή 10μήνου
 Σύνολο  66.704,2  67.582,9  55.357,3  53.607,4  -3,2%
 Προϊόντα PL  12.719  14.943,4  12.012,4  14.406,4  19,9%

 Πηγή: SymphonyIRI

 Πίνακας: Πωλήσεις κατεψυγμένων λαχανικών σε όγκο στο σύνολο των σούπερ μάρκετ (σε τόνους)

 Κατηγορία  2009  2010  Ιαν. – Οκτ. 2010  Ιαν. – Οκτ. 2011  Μεταβολή 10μήνου
 Σύνολο  16.897,6  17.426,5  14.171,7  14.670,9  3,5%
 Προϊόντα PL  5.528,3  6.500,9  5.191,9  6.281  21,0%

 Πηγή: SymphonyIRI

 Πίνακας: Πωλήσεις κατεψυγμένων λαχανικών σε όγκο ανά μέγεθος σούπερ μάρκετ (σε τόνους)

 Μέγεθος καταστήματος  2009  2010  Ιαν. – Οκτ. 2010  Ιαν. – Οκτ. 2011  Μεταβολή 10μήνου
 0-400 τμ  2.957,2  2.956,2  2.442,2  2.385,9  -2,3%
 400-1000 τμ  6.118  6.033,6  4.945,3  5.093,7  3,0%
 1000-2500 τμ  5.257,7  5.523,9  4.497  4.716,3  4,9%
 2500+ τμ  2.564,8  2.912,8  2.287,2  2.475  8,2%
 Σύνολο  16.897,6  17.426,5  14.171,7  14.670,9  3,5%

 Πηγή: SymphonyIRI

Σε ό,τι αφορά τις προωθητικές ενέργειες, ο κ. Νίκος Καράπατσας, αγοραστής κατεψυγμένων στην αλυσίδα Αφοί Βερόπουλοι, παρατήρησε ότι οι προσφορές, με επιπλέον προϊόν ως δώρο ημι-μόνιμου χαρακτήρα, δεν είχαν ιδιαίτερη ανταπόκριση από τους καταναλωτές, οι οποίοι το πιθανότερο είναι ότι δελεάζονται πλέον μόνο από τις πολύ δυνατές προσφορές τιμής.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον κ. Καράπατσα, διαπιστώνονται οι εξής δύο καταναλωτικές τάσεις στην κατηγορία: πρώτον, το κοινό στρέφεται στις μικρότερες συσκευασίες, οι οποίες καταναλώνονται άμεσα, και δεύτερον, ο καταναλωτής καταψύχει ο ίδιος λαχανικά της προτίμησής του. Η δεύτερη αυτή τάση, πάντως, δεν επιβεβαιώνεται από τις εταιρείες του κλάδου, οι οποίες υποστηρίζουν ότι ένα τέτοιο φαινόμενο θα είχε αντανάκλαση στην ανάπτυξη της ζήτησης των νωπών λαχανικών, πράγμα το οποίο δεν φαίνεται ότι ισχύει.

Αναφορικά με τα μερίδια των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στα κατεψυγμένα λαχανικά, στελέχη του κλάδου ομολογούν ότι βρίσκονται σε συνεχώς ανοδική πορεία. Η παρατήρηση αυτή επιβεβαιώνεται και από τον κ. Καράπατσα, ο οποίος τονίζει τα τελευταία χρόνια πως η μετακίνηση μεριδίων προς τα λαχανικά ιδιωτικής ετικέτας είναι μεγάλη. Πάντως, εκτιμά ότι η κατηγορία, με μικρές διακυμάνσεις, έχει σταθεροποιήσει τη θέση της από άποψη πωλήσεων.

Στον τομέα της επικοινωνίας οι εταιρείες κατεψυγμένων λαχανικών απέφυγαν τις περικοπές, ενώ το κυρίαρχο μέλημά τους είναι να προωθείται στους καταναλωτές το μήνυμα της φρεσκάδας των προϊόντων τους.


Κατεψυγμένες ζύμες
Στις κατεψυγμένες ζύμες και πίτες, το 2011 διαπιστώθηκε μια κάμψη των πωλήσεων 10% σε αξία και περίπου 15% σε όγκο. Στέλεχος εταιρείας του κλάδου χαρακτηρίζει τη φετινή πτώση «διαχειρίσιμη», προσθέτοντας ότι τα νέα λανσαρίσματα στην κατηγορία γεννούν προσδοκίες υποκίνησης του καταναλωτικού ενδιαφέροντος, που ενδεχομένως θα εξισορροπήσει τις απώλειες.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι εταιρείες του κλάδου αναζητούν ευκαιρίες για τη βελτίωση της θέσης τους, ακόμα και στρεφόμενες σε αγορές του εξωτερικού, με σκοπό την απόκτηση ερεισμάτων στο διεθνές λιανεμπόριο. Τα πρώτα πρώιμα δείγματα είναι θετικά και απ’ ό,τι φαίνεται επιβεβαιώνουν το ζητούμενο: την ανάπτυξη πέρα από την ικανοποίηση που δίνει απλώς η σταθερότητα.

 Πίνακας: Πωλήσεις προϊόντων κατεψυγμένης ζύμης σε αξία στο σύνολο των σούπερ μάρκετ (σε χιλ. ευρώ)

 Είδος  2009  2010  Ιαν. – Οκτ. 2010  Ιαν. – Οκτ. 2011  Μεταβολή 10μήνου
 Φύλλα  21.116,8  21.399,1  14.529,4  14.379,5  -1,0%
 Πίτσες  15.811,2  17.126,6  13.021,7  12.642,2  -2,9%
 Έτοιμη ζύμη  37.389,3  36.639,8  26.963,7  26.549,2  -1,5%
 Σύνολο  74.317,3  75.165,5  54.514,9  53.570,8  -1,7%
 Προϊόντα PL  15.745,1  18.658,7  13.490,2  15.479,3  14,7%

 Πηγή: SymphonyIRI

 Πίνακας: Πωλήσεις προϊόντων κατεψυγμένης ζύμης σε όγκο στο σύνολο των σούπερ μάρκετ (σε τόνους)

 Είδος  2009  2010  Ιαν. – Οκτ. 2010  Ιαν. – Οκτ. 2011  Μεταβολή 10μήνου
 Φύλλα  4.216,0  4.316,8  2.950,1  2.905,2  -1,5%
 Πίτσες  2.328,2  2.571,1  1.942,4  1.932,1  -0,5%
 Έτοιμη ζύμη  7.915,2  8.468,1  6.307,7  6.055,8  -4,0%
 Σύνολο  14.459,4  15.356  11.200,2  10.893,1  -2,7%
 Προϊόντα PL  4.756,4  6.019,6  4.426,5  4.653  5,1%

 Πηγή: SymphonyIRI

Κινητικότητα νέων λανσαρισμάτων υπάρχει και στις κατεψυγμένες ζύμες. Η έμφαση τόσο πρακτικά όσο και επικοινωνιακά δίνεται στη σταθερότητα της ποιότητας και στην καινοτομία των νέων προϊόντων, αφού αυτά φαίνεται πως δελεάζουν τον καταναλωτή. Στόχος τους είναι να ενισχύεται η αξιοπιστία της μάρκας, ενώ, ταυτόχρονα, μέλημά τους είναι να διαμορφώνουν νέες καταναλωτικές προτάσεις. Σχετικά με τις ζύμες και τις πίτες, ο κ. Καράπατσας μας είπε ότι τα πρωτογενή προϊόντα, όπως τα φύλλα και οι σφολιάτες «ανεβαίνουν». Το ίδιο συμβαίνει με τις πίτσες και τα «οικογενειακά ταψιά». Στον αντίποδα, η ζήτηση των ατομικών συσκευασιών βρίσκεται σε κάμψη.

Στην κατηγορία η διενέργεια προωθητικών ενεργειών έχει την ανταπόκρισή του στο κοινό. Πάντως, σε ό,τι αφορά εν γένει τα κατεψυγμένα, ο κ. Καράπατσας υπογραμμίζει ότι οι όποιες ουσιαστικές προσπάθειες μειώσεις της τιμής αφορούν κατά κανόνα στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Στα επώνυμα προϊόντα κυριαρχεί η κλασική προώθηση του «2+1 δώρο», η οποία σε ό,τι αφορά τις ζύμες αφήνει μάλλον αδιάφορο τον καταναλωτή, που προτιμά την έκπτωση της τιμής. Πάντως, κι εδώ η διαφορά μεταξύ αξίας και όγκου πωλήσεων, σύμφωνα με τον κ. Καράπατσα, αν και φαινομενικά δείχνει μείωση των τιμών, στην πραγματικότητα πρόκειται για «downsizing» στα προϊόντα.


Κατεψυγμένες πίτσες
Σταθερότητα όγκου πωλήσεων διαπιστώνεται στην κατηγορία της κατεψυγμένης πίτσας, σύμφωνα με στέλεχος εταιρείας του συγκεκριμένου κλάδου. Πάντως, από άποψη διαφημιστικής δαπάνης, η παρουσία του συνόλου των εταιρειών είναι μηδενική.

Αξιοσημείωτο είναι, ωστόσο, ότι η μείωση στη μέση τιμή του προϊόντος, εξαιτίας των προσφορών που γίνονται στο πλαίσιο της προσέλκυσης των καταναλωτών, οδήγησε σε πτώση 2,5% του τζίρου της κατηγορίας. Σε ό,τι αφορά τη συσκευασία, το ίδιο στέλεχος τόνισε ότι το κύριο ζητούμενο είναι ο συνδυασμός χρηστικότητας, καινοτομίας και δελεαστικής εμφάνισης. Όπως εξήγησε, «τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η διεύρυνση της χρήσης της χάρτινης συσκευασίας, η οποία είναι αισθητικά καλύτερη της κλασικής πλαστικής, προβάλλει αποτελεσματικότερα το προϊόν και ενισχύει το branding.

Εξάλλου, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, ανταποκρίνεται στις οικολογικές ευαισθησίες για τη χρήση συσκευασιών φιλικών στο περιβάλλον, οι οποίες συνιστούν πλέον τάση και στη χώρα μας». Παρ’ όλα αυτά ο συνομιλητής μας παρατηρεί ότι «ορισμένοι καταναλωτές, αποδεχόμενοι να θυσιάζουν την ευκολία στη χρήση ή ακόμα και την ποιότητα χάρη της χαμηλότερης τιμής, στρέφονται στα φθηνά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας…».

Σχετικά με την τοποθέτηση των κατεψυγμένων προϊόντων στο ράφι, στελέχη των εταιρειών του κλάδου δηλώνουν ότι στις αρχές του χρόνου, υπήρξε συμπίεση του διαθέσιμου χώρου, λόγω της αυξανόμενης παρουσίας των σφολιατοειδών. Ομοίως, σε ό,τι αφορά τους νέους κωδικούς, η έλλειψη χώρου δυσχεραίνει την τοποθέτησή τους στα ψυγεία.

Γενικότερα παρατηρείται μια μετατόπιση στην τοποθέτηση του προϊόντος από τις ανοιχτές «βούτες» στις ενεργειακά οικονομικότερες ψυγειο-βιτρίνες με πόρτες, οι οποίες διασφαλίζουν επιπλέον αποτελεσματικότερα την αλυσίδα ψύξης. Πάντως, αυτή η εξέλιξη, λένε στελέχη των προμηθευτών, δημιούργησε δυσχέρειες στη χωροταξία των ψυγείων (πχ δυσκολίες πρόσβασης στα ψηλά ράφια), με επιπτώσεις στην τοποθέτηση κυρίως των προϊόντων μεγάλης επιφάνειας, όπως οι πίτες.

Στις πίτσες, αντίθετα προς τις πίτες και τις υποκατηγορίες τους, είναι εμφανής η τάση για τη δημιουργία μικρότερων συσκευασιών, μέσω των οποίων επιδιώκεται η διαμόρφωση χαμηλής τιμής στο ράφι.

Επιπλέον, παρατηρείται μια τάση υπέρ των συσκευασιών που περιέχουν ατομικές πίτσες προς εξυπηρέτηση των αναγκών διοργάνωσης διαφόρων μαζικών εκδηλώσεων, όπως οι εορταστικές συγκεντρώσεις. Σημειώνουμε, τέλος, ότι και το μερίδιο της πίτσας ιδιωτικής ετικέτας σημείωσε σημαντική αύξηση, τόσο σε όγκο όσο και σε αξία.

Έχουν μέλλον τα κατεψυγμένα
Στις προαναφερόμενες κατηγορίες κατεψυγμένων προϊόντων ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαρκώς αυξανόμενη τάση για in home entertainment. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι πολλαπλασιάζονται τα νοικοκυριά που περιορίζουν τις εξόδους τους, επιλέγοντας εξ ανάγκης τη φτηνότερη κατ’ οίκον διασκέδαση με συγγενείς και φίλους. Η σχετική τάση επιδρά θετικά σε πολλές κατηγορίες τροφίμων –είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα των σνακ.

Η γενικότερη εκτίμηση για τα κατεψυγμένα τρόφιμα εμπνέει αισιοδοξία. Ειδικότερα, σε σχέση με τις τρεις κατηγορίες, ο κ. Καράπατσας θεωρεί ότι «έχουν μέλλουν, αν εξορθολογήσουν τις τιμές τους και αυξήσουν την αξιοπιστία τους, ώστε ο καταναλωτής να αντιλαμβάνεται με σαφήνεια ότι αγοράζει προϊόντα υψηλής ευκολίας και ασφάλειας, με αρκετά πλεονεκτήματα ως προς τα φρέσκα».

Άλλωστε, αν και τα τελευταία χρόνια στην κατηγορία των φρέσκων τροφίμων οι διψήφιοι αριθμοί ανάπτυξης ήταν συνήθεις, αυτό πλέον έπαψε. «Σειρά έχει μια αντίστοιχα σταδιακή αύξηση των πωλήσεων στα κατεψυγμένα τρόφιμα», λένε οι ειδήμονες.