Εντελώς αντίθετη πορεία ακολούθησαν οι υπόλοιποι κλάδοι του λιανεμπορίου, όπου καταγράφηκε μείωση της απασχόλησης κατά 0,8%. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι επιδόσεις του συνόλου των λιανεμπορικών επιχειρήσεων το πρώτο τρίμηνο του 2007 ήταν οι καλύτερες της τελευταίας τετραετίας.

Ο κλάδος της διατροφής σημείωσε τις καλύτερες επιδόσεις της επταετίας, ενώ αντίθετα το πρώτο τρίμηνο του 2007 ήταν για τους υπόλοιπους κλάδους το χειρότερο της επταετίας.