Στο στόχαστρο του ΥΠΑΑ έχουν τεθεί μεγάλες εταιρείες εισαγωγής νωπών οπωροκηπευτικών, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο, μέσω του transfer pricing, «φουσκώνουν» τις τιμές των προϊόντων τους. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μας, έρευνες των αρμοδίων υπηρεσιών του υπουργείου δείχνουν ότι μεγάλες ελληνικές εισαγωγικές εταιρείες έχουν ιδρύσει θυγατρικές σε χώρες απ΄ όπου διενεργούν τις εισαγωγές τους, κινούμενες ύποπτα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι οι εν λόγω εισαγωγικές εταιρείες αγοράζουν τα προϊόντα τους μέσω των θυγατρικών τους σε τρίτες χώρες στις τρέχουσες τιμές της αγοράς, στη συνέχεια τα ανατιμούν και τα εισάγουν στην Ελλάδα με «φουσκωμένες» τιμές.

Με τον τρόπο αυτό εμφανίζουν τιμές κτήσεις για τα εισαγόμενα προϊόντα τους υψηλότερες των φυσιολογικών και πάνω σε αυτές υπολογίζουν τα κέρδη τους, τα οποία καθορίζονται βάσει ανώτατων ποσοστών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις. Επί της ουσίας δηλαδή, οι εν λόγω εισαγωγείς-διακινητές νωπών φρούτων και λαχανικών διογκώνουν τα κέρδη τους, βασιζόμενοι σε τιμές κτήσεις τις οποίες διαμορφώνουν οι ίδιοι μέσω του transfer pricing.

Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν σχετικά ότι το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας έχει στρέψει το ενδιαφέρον του κυρίως προς τις εν λόγω εταιρείες, έχοντας εγκαταλείψει τους αντίστοιχους ελέγχους που επί μήνες διενεργούσε σε πολυεθνικές εταιρείες, καθώς διαπίστωσε ότι πολύ δύσκολα μπορεί να φέρει κάποιο αποτέλεσμα, διερευνώντας τις ενδο-ομιλικές συναλλαγές τους.

Εξάλλου, στην κυβέρνηση γνωρίζουν πλέον ότι ο νόμος περί του transfer pricing έχει, για τις πολυεθνικές εταιρείες, μεγαλύτερο πεδίο εφαρμογής στον τομέα της φορολόγησης παρά της τιμολόγησης των αγαθών. Όπως τονίζεται, ήδη το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει τις ενδο-ομιλικές συναλλαγές πολυεθνικών εταιρειών, προκειμένου να προσδιορίσει τις ζημίες που έχει υποστεί το δημόσιο ταμείο από διαφυγόντες φόρους, ενώ από την πλευρά του το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας διερευνά πώς το transfer pricing επηρεάζει τις τιμές λιανικής και κατά συνέπεια, τα εισοδήματα των νοικοκυριών στη διακίνηση νωπών προϊόντων.

Αξίζει, πάντως, να τονιστεί πως στην πράξη η θεσμοθέτηση των περιθωρίων κέρδους στα οπωροκηπευτικά -συνδυαζόμενη με το transfer pricing- φαίνεται πως τελικά δημιούργησε ολιγοπώλια, αφού στον κλάδο αναπτύσσονται με υψηλό ρίσκο μεγάλες εισαγωγικές εταιρείες, οι οποίες, κινούμενες στα όρια της νομιμότητας ή και πέρα από αυτή, εξασφαλίζουν υπερκέρδη.

Νέες ισορροπίες
Η παρουσία δέκα-δεκαπέντε μεγάλων εισαγωγικών εταιρειών ενδεχομένως δημιουργεί εμπόδια εισόδου στην αγορά, αποθαρρύνοντας άλλες εταιρείες να αναπτυχθούν σε σύννομη υγιή βάση, σε ένα πλαίσιο που ευνοεί τον ανταγωνισμό, εξασφαλίζοντας οφέλη και στον τελικό καταναλωτή. Όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς, σε αυτό οφείλεται το γεγονός ότι ο υπουργός, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προέταξε την κατάργηση του ελεγχόμενου κέρδους στα οπωροκηπευτικά, μια απόφαση η εφαρμογή της οποίας θα ανατρέψει πλήρως τις ισορροπίες στην εν λόγω αγορά. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, πρέπει να σταθμιστούν όλες οι παράμετροι ώστε η εφαρμογή του νέου πλαισίου να λειτουργήσει θετικά για το σύνολο του κλάδο προς όφελος των νοικοκυριών, που λόγω της κρίσης αναζητούν τρόπους περιορισμού των καθημερινών τους δαπανών.

Πέραν των άλλων, πηγές του σελφ σέρβις αναφέρουν ότι ο υπουργός σταθμίζει και το πολιτικό κόστος το οποίο ενδεχομένως να έχει μια τέτοια απόφαση, αφού είναι γνωστό ότι ο καθορισμός περιθωρίων κέρδους στα νωπά φρούτα και λαχανικά αποσκοπεί στη συγκράτηση των τιμών.