Η Καρφούρ Μαρινόπουλος έριξε τις τιμές της στο μισό τον Απρίλιο, σε μια σειρά καταναλωτικών προϊόντων καθημερινής χρήσης, στο πλαίσιο της στρατηγικής που χάραξε από τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς, στοχεύοντας «στην ανακούφιση κάθε ελληνικού νοικοκυριού από τις δραματικές περικοπές στο διαθέσιμο εισόδημά του», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Φέτος το Πάσχα ο όμιλος, στο πλαίσιο των δράσεων ΕΚΕ, επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή του κάθε μονάδα του Carrefour να «υιοθετεί» από μια οικογένεια των Παιδικών Χωριών SOS, παρέχοντάς της υποστήριξη και φροντίδα, με τη δωρεά τροφίμων, σχολικών ειδών
και παιχνιδιών, όπως και ηθική στήριξη με τη φυσική παρουσία εκπροσώπων του.